Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, October 19, 2014

Sukan Individu (Esei Ilmiah & Forum UPSI)


PPG PJJ 
SEMESTER 1 SESI 2014/2015


LECTURE : Encik Hishamuddin bin Ahmad
 
 
 
 
 
 
 

Teruskan membaca..

Penghayatan Karya Agung Melayu (Esei Ilmiah & Forum UPSI)

PPG PJJ 
SEMESTER 1 SESI 2014/2015

Hikayat Raja-Raja Pasai dan novel Interlok 
 (karya Sasterawan Negara Abdullah Hussain)
adalah dua buah karya agung yang masing-masing
 mewakili zaman sastera klasik dan zaman sastera moden.Pilih salah satu karya tersebut dan 
bincangkan kekuatan karya berkenaan
 sebagai Karya Agung berdasarkan 
ciri-ciri yang berikut:


 
a) Falsafah

b) Pandangan Hidup

c) Nilai Ilmu

Berdasarkan salah satu karya agung 
yang anda bicarakan dalam 
Soalan Tugasan A, bincangkan 
2 (dua) aktiviti yang boleh dilaksanakan
 bagi menerapkan mana-mana aspek
berkenaan ke dalam pengajaran 
Bahasa Melayu di peringkat sekolah.· diskusi,

· main peranan,

· simulasi,

· permainan bahasa,

· sosio-drama,

· bercerita

· aktiviti lain yang bersesuaian.

Contoh dan Panduan Peperiksaan

Panduan soalan peperiksaan :

 • Kertas soalan mengandungi EMPAT PULUH (40) soalan objektif.
 • Jawab SEMUA soalan dalam borang OMR yang disediakan. 
 • Kertas soalan akan dikumpul semula pada akhir peperiksaan.
 • Skop soalan mencakupi semua topik dalam modul.LECTURE : Dr. Mohd Rashid bin Md Idris


Teruskan membaca..

KAEDAH PEGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (Esei Ilmiah & Forum UPSI)
PPG PJJ 
SEMESTER 1 SESI 2014/2015


 PENILAIAN KURSUS


Kategori
Pemberatan
Kerja kursus
60%
Peperiksaan Akhir
40%
JUMLAH
100%


Bentuk Kerja Kursus
Jenis
Tugasan
Agihan Markah (Peratus)
Individu
Esei Ilmiah
30%
E-Forum
30%
JUMLAH
60%
BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDUSila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat 
kefahaman yang sebenar tentang bagaimana 
hendak menyelesaikan kerja kursus anda.


Tugasan
Arahan
Tarikh Akhir
%
4.1. ESEI ILMIAH
Tugasan 1 : Jawab soalan  di bawah.

Buat perbandingan amalan pengajaran yang biasa dijalankan dengan satu inovasi pengajaran. Analisis perbandingan berdasarkan amalan pengajaran biasa dengan satu inovasi pengajaran yang dibina.

 •  Fokus utama pengajaran ialah pengajaran bahasa.
 •  Amalan pengajaran biasa, lampirkan ringkasan yang ditulis dalam buku rekod mengajar.
 •  Rancangan Pengajaran inovasi yang lengkap harus  
 • Disediakan mengikut format yang ditetapkan.
 •  Inovasi haruslah mengandungi kaedah, pendekatan, teknik yang mengandungi elemen 5 P.
 • Bincangkan hasil kedua-dua amalan pengajaran tersebut.  
           
                  
             
ARAHAN:

Tugasan anda mesti mengandungi:
·         Pengenalan
·         Pecahan isi ikut kreativiti
·         Kesimpulan / penutup
·         Rujukan
·         Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda.
·         Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1)
·         Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan.

Minggu 10
30

5.2 E-FORUM
1.   Tutor E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 5 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum).
2.   Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 200 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah.
3.   Selain dari menjawab soalan tersebut, setiap pelajar juga perlu membuat komentar  terhadap sekurang-kurangnya dua (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan.
4.   Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan.
5.   Tajuk E-Forum  ditentukan oleh tutor E-Learning mengikut kumpulan masing-masing.

Minggu 1030


JUMLAH

60


 PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH.

Penulisan mestilah mematuhi format berikut:

i.        Format APA

ii.      Font: Times New Roman

iii.    Saiz: 12

iv.    Spacing: 1.5

v.      Margins: 

 •   Atas 1”  (inci) ATAU 2.5 cm
 •  Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm
 •  Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm
 •  Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm

vi.    Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya:

 •  5 buah buku ilmiah
 •  4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian)
 •  4 Sumber internet yang berwibawa.
 •   Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi
 •  Panjang: 18 - 20 halaman. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


Artikel Ilmiah (30%)
E-Forum (30%)
A
Penulisan ilmiah yang cemerlang, menepati format, isi mencukupi,  isi di olah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.
Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang, penyampaian yang cemerlang & kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.
A-
Penulisan ilmiah yang baik, menepati format, isi mencukupi,  isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.
Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.
B+
Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format,  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.
Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi.
B
Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format,  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).
Tahap perbahasan sederhana, penyampaian yang baik, menarik dan idea yang bernas.
B-
Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara),  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).
Ada perbahasan secara ilmiah, penyampaian yang baik &  menarik dan ada idea yang kemas
C+
Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara),  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara).
Ada penjelasan, penyampaian yang sederhana, Ada idea sendiri yang baik.
C
Penulisan secara ilmiah, kesalahan format  tidak melebihi 4 perkara.  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara.
Tahap perbincangan yang rendah, penyampaian sederhana dan sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas.
D
Penulisan lemah, kesalahan format  melebihi 5 perkara.  isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara.
Tidak ada penjelasan, penyampaian yang tidak berkesan, idea yang tidak jelas.
E
Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.
Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan.LECTURE : Dr. Abd Kadir bin Arifin

Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...