Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, September 29, 2013

:)


Teruskan membaca..

Persoalan Agama


http://www.ukm.my/amri/wp-content/uploads/2012/07/18-Nabi-Khidir-A.S.-Super-Misteri.jpg


Persoalan Agama: 

Tiada dalil Nabi Khidir masih hidup


Sehingga sekarang saya masih lagi keliru persoalan mengenai Nabi Khidir as. Ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan ada mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Saya harap dapat penjelasan ustaz berkenaan Nabi Khidir. Jika masih hidup, di manakah beliau sekarang.

Lan,
Kota Damansara.


Khidir adalah seorang hamba yang salih dan kisahnya disebutkan dalam surah al-Kahfi ketika beliau menemani Musa dalam perjalanan yang bertujuan untuk memberi pelajaran kepadanya supaya bersabar.

Khidir memberi syarat kepada Musa supaya bersabar dan Musa menyatakan kesanggupannya. Khidir berkata kepada Musa: “Bagaimana mungkin engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang pengetahuanmu tidak mampu menjangkaunya?.”

Pada perjalanan itu, tiba-tiba Musa melihat Khidir membuat lubang pada perahu. Melihat keanehan itu dengan spontan Musa berkata: “Apakah engkau membuat lubang itu supaya penumpangnya tenggelam? (Dan seterusnya seperti dikisahkan Allah SWT dalam surah al-Kahfi)

Musa berasa hairan melihat perbuatan Khidir sehinggalah Khidir menjelaskan sebab ia melakukan perkara itu. Kemudian pada akhir perbicaraannya, Khidir berkata: “...dan aku tidak melakukan hal itu menurut kemahuanku sendiri. Demikianlah takwil sesuatu yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya.” (Surah al-Kahfi, ayat 26).
Maksudnya, Khidir tidak melakukan semua itu menurut kemahuannya sendiri melainkan menurut perintah Allah Taala. Sebahagian orang mengatakan Khidir masih hidup sesudah zaman Nabi Musa sehingga zaman Nabi Isa.

Hadis maudhuk

Kemudian berlanjutan hingga zaman Nabi Muhammad SAW bahkan beliau masih terus hidup hingga hari Kiamat. Daripada dakwaan itu muncullah mitos dan dongeng bahawa Khidir pernah bertemu si fulan, pernah memberikan sesuatu luar biasa kepada si anu, mengikat janji dengan si anu dan dongeng lain yang sama sekali tidak ada keterangan daripada Allah SWT.

Menurut Dr Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya: “Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahawa Khidir masih hidup atau maujud seperti dakwaan orang itu, bahkan sebaliknya terdapat dalil al-Quran dan as-Sunnah, logik dan ijmak muhaqqiq bahawa Khidir sudah tidak ada.”

Memetik kitab al-Manarul Munif fil Hadisis Sahih wadh Dhaif karya Ibn Qayyim menyebut ciri hadis maudhuk (lemah) yang tidak boleh diterima dalam menetapkan suatu urusan ad-Din. Termasuk dalam kategori hadis maudhuk itu ialah hadis membicarakan Khidir dan kehidupannya.

Tiada hadis sahih

Semuanya adalah dusta dan tidak ada satu pun hadis sahih menceritakan kehidupannya. Antaranya ialah hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah berada dalam masjid, lalu Baginda mendengar suara dari belakang, kemudian orang melihatnya maka ternyata dia adalah Khidir.

Begitu juga hadis mengatakan Khidir bertemu Ilyas setiap tahun. Hadis mengatakan malaikat Jibril dan Mikail berkumpul bersama Khidir di Arafah.
Ibrahim al-Harbi pernah ditanya mengenai umur Khidir yang dikatakan masih hidup hingga sekarang. Ibrahim menjawab: “Tidak ada yang menyampaikan hal ini kepada orang ramai kecuali syaitan.”

Imam al-Bukhari pernah ditanya apakah Khidir dan Ilyas masih hidup? Beliau menjawab: “Bagaimana perkara ini boleh berlaku sedangkan Nabi SAW pernah bersabda: “Tidak akan ada seorang pun yang masih hidup pada penghujung seratus tahun lagi di antara orang yang hidup di muka bumi pada hari ini.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perang Badar

Selain Imam al-Bukhari, banyak lagi imam lain yang ditanya mengenai masalah ini, lalu mereka menjawab dengan mengemukakan dalil al-Quran: “Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal?” (Surah al-Anbiya’, ayat 34)

Syeikhul Islam Ibn Taimiyah pernah ditanya mengenai masalah ini, lalu beliau menjawab: “Seandainya Khidir masih hidup, maka wajib baginya untuk mendatangi Nabi SAW dan berjuang bersama Baginda serta belajar daripada Baginda. Sebab, Nabi SAW pernah bermunajat pada waktu perang Badar: Ya Allah jika Engkau binasakan golongan (Islam) ini, nescaya Engkau tidak lagi disembah di muka bumi.”

Jumlah pasukan Islam pada waktu itu sebanyak 313 orang. Nama mereka sudah sangat dikenali, begitu juga nama bapa mereka serta kabilah mereka. Namun, tidak ada satu pun antara mereka yang bernama Khidir.Teruskan membaca..

Saturday, September 28, 2013

Friday, September 27, 2013

Thursday, September 26, 2013

QGU3013-Tugasan-Esei Ilmiah UPSI

PERINCIAN TUGASAN KURSUS QGU 3013  

KURIKULUM KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN JASMANI

 DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


SEM 1 SESI 2013/2014

TUGASAN BERTULIS 

(40 MARKAH)


Arahan kepada pelajar:

SOALAN  TUGASAN INI MENGANDUNGI DUA (2) SOALAN

JAWAB SEMUA SOALAN.

(Pensyarah E-Learning: Sila masukkan arahan ini dalam ruangan  Assignment)

SOALAN 1.  Pelajar dikehendaki menyediakan satu folio berkenaan Teaching Game For Understanding  (TGFU) dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

a.      Dalam folio tersebut, pelajar hendaklah berupaya mengurus, melakukan sintesis dan membincangkan dengan jelas tentang konsep TGFU berdasarkan objektif  yang disenaraikan seperti berikut:

                                i.            Mendefinisikan TGFU.

                              ii.            Menerangkan  kepentingan TGFU.

                            iii.            Menyatakan  komponen TGFU.

                             iv.            Menjelaskan  kepentingan  pengajaran PJ menggunakan  kaedah TGFU.

                               v.            Membandingkan dan membezakan antara pengajaran secara tradisional dengan kaedah  TGFU.

                             vi.            Menyediakan EMPAT modifikasi permainan bagi setiap kategori dalam komponen  TGFU  dengan pecahan seperti berikut:

Ø  Komponen menyerang dan bertahan – SATU modifikasi permainan

Ø  Komponen sasaran – SATU modifikasi permainan

Ø  Komponen jarring dan dinding – SATU modifikasi permainan

Ø  Komponen memadang – SATU modifikasi permainan

Modifikasi permainan yang dibina hendaklah lengkap dengan maklumat berikut:

Ø  Lakaran

Ø  Huraian penjelasan

Ø  Peraturan

Ø  Borang skor

b.      Untuk menghasilkan  portfolio  yang  berkualiti, pelajar dikehendaki:

                             i Menyediakan bukti sokongan dalam perbincangan tersebut dengan menggunakan bahan seperti dapatan kajian, gambarajah, carta, statistik dan sebagainya yang diperoleh sumbernya selain daripada buku teks.

                           ii.               Setiap bukti dan penjelasan yang dihasilkan mesti disertakan bersama rasional dan refleksi kendiri oleh pelajar.

                         iii.               Menggunakan kreativiti secara maksimum untuk menghasilkan portfolio yang bernas, bermutu, menarik dan mudah difahami pembaca.

c.       Format penulisan portfolio:

                          i.                  Mengandungi muka hadapan.

                        ii.                  Mengandungi bahagian isi kandungan.

                      iii.                  Mempunyai tajuk, sub tajuk dan rujukan.

                       iv.                  Di taip langkau 1.5.

                         v.                  Tiada had jumlah muka surat bergantung sebanyak mana pelajar boleh membuktikan kefahaman beliau terhadap tajuk yang diberi secara kreatif dan efektif.

                       vi.                  Portfolio disusun dalam bentuk soft copy dan hendaklah diupload ke dalam tapak penghantaran tugasan yang terdapat dalam MYGURU.

d.   Kaedah pemarkahan:

KRITERIA
5
4
3
2-1
MARKAH
Organisasi

Organisasi portfolio mengikut format yang ditetapkan, kreativiti yang sangat memuaskan
Organisasi portfolio mengikut format yang ditetapkan tetapi kreativiti yang ditunjukkan kurang memuaskan atau sebaliknya.
Organisasi portfolio tidak mengikut format yang ditetapkan, kreativiti yang ditunjukkan kurang memuaskan.
Organisasi tidak tersusun dan tidak dirancang dengan baik. Kurang kreativiti.

KRITERIA
15-12
11-8
7-4
3-1
MARKAH
Isi Kandungan
Mengandungi maklumat yang relevan, tepat dan mencukupi, mengandungi unsur penyelidikan yang teliti, dan integrasi maklumat yang sistematik.
Mengandungi maklumat yang relevan tetapi kurang mencukupi, unsur penyelidikan adalah memuaskan, namun masih menunjukkan integrasi maklumat yang sistematik
Mengandungi maklumat yang kurang relevan dan kurang mencukupi, mengandungi unsur penyelidikan yang sangat sedikit. Tiada integrasi maklumat.
Mengandungi maklumat yang kurang relevan dan kurang mencukupi, kebanyakan maklumat berasaskan pendapat peribadi, tiada sebarang penyelidikan dibuat.

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

20


SOALAN  2.   Bincangkan  tentang  masalah  obesiti  
dalam  kalangan  pelajar  sekolah  di  MalaysiaHuraian anda  hendaklah  dikaitkan  dengan  matlamat 
 Pendidikan  Kesihatan  menurut  Ewles  dan  Simnett (1986). 


Penulisan  hendaklah  disertakan  dengan  rujukan 
 seperti  jurnal, buku  dan  sumber internet.
 Anda  dikehendaki  memasukkan   sumber  rujukan 
di dalam  bahagian  Rujukan  dalam  tugasan. 


Panjang  tugasan  ialah 10-15  muka   surat  termasuk  muka  depan, isi  kandungan  dan  rujukan.

a.      Kaedah pemarkahan:

KRITERIA
16-20
11-15
6-10
1-5
MARKAH
Isi Kandungan
Mengandungi maklumat yang relevan, tepat dan mencukupi, mengandungi unsur penyelidikan yang teliti, dan integrasi maklumat yang sistematik.
Mengandungi maklumat yang relevan tetapi kurang mencukupi, unsur penyelidikan adalah memuaskan, namun masih menunjukkan integrasi maklumat yang sistematik
Mengandungi maklumat yang kurang relevan dan kurang mencukupi, mengandungi unsur penyelidikan yang sangat sedikit. Tiada integrasi maklumat.
Mengandungi maklumat yang kurang relevan dan kurang mencukupi, kebanyakan maklumat berasaskan pendapat peribadi, tiada sebarang penyelidikan dibuat.

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

20

3.    Tarikh akhir hantar tugasan ialah pada

 23 NOVEMBER 2013 (MINGGU KE 10).

Maklumat penghantaran tugasan adalah seperti berikut:

a.      Kedua-dua soalan
tugasan di atas membawa sebanyak 40 MARKAH.

b.      Kedua-dua tugasan hendaklah ditulis dalam 1 FAIL sahaja dan diupload dalam tapak penghantaran tugasan.

c.       Tugasan ini hendaklah dihantar kepada
 PENSYARAH E-LEARNING KUMPULAN MASING-MASING SAHAJA!  


Jangan hantar tugasan ini kepada tenaga pengajar tutorial kerana
 mereka mungkin bukan pensyarah e-learning anda, atau sesiapa
 sahaja yang bukan menjadi pensyarah e-learning  kumpulan anda.


d.      Mekanisme penghantaran tugasan ini adalah melalui  
TAPAK YANG DISEDIAKAN DALAM TUGASAN MYGURU3 SAHAJA! 
Jangan hantar tugasan melalui emel atau  pos.  Pensyarah E-Learning anda
TIDAK AKAN MELAYAN tugasan yang dihantar melalui pos atau emel 
kecuali atas kes-kes tertentu yang dipersetujui oleh pensyarah e-learning. 
e.     SILA HANTAR TUGASAN INI SEBELUM TARIKH TUTUP 
IAITU PADA 23 NOVEMBER (MINGGU KE -10)! Tarikh tutup tapak penghantaran tugasan adalah muktamad dan tidak akan 
dibuka lagi selepas itu.


f.        Oleh yang demikian, pastikan anda mengikuti langkah-langkah sepatutnya 
dalam proses “upload’ tugasan bagi memastikan pensyarah e-learning berjaya membuka tapak penghantaran tugasan anda.


g.       Merujuk kepada pengalaman semester  lepas, 
pensyarah e-learning tidak ada masalah dalam membuka tapak tugasan 
pelajar kecualilah jika pelajar sendiri tidak melakukan  proses  ‘upload’ dengan betul menyebabkan tugasan diterima tapi tidak boleh dibuka.Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...