Photobucket

Sahabat Maya :

Friday, October 12, 2012

Antara Ilmu dan Harta


Antara Ilmu dan Harta
Sayyidina Ali berkata, 
ilmu itu lebih utama daripada harta kerana :

 http://www.jahabersa.com.my/files/PJ-1776L.jpg


1) Ilmu itu merupakan waris pusaka para Anbia’ dan Rasul sedangkan harta adalah pusaka dari Qarun, Firaun dan lain-lain.

2) Ilmu dapat menjaga dan memelihara pemiliknya sedangkan harta perlu dipelihara oleh pemiliknya.3) Ilmu membentuk banyak sahabat dan kawan sedang harta memperbanyak musuh dan lawan.4) Ilmu apabila dikeluarkan, semakin bertambah sedangkan harta apabila dikeluarkan semakin berkurangan.5) Orang-orang yang berilmu selalu mendapat panggilan kehormatan dan kemuliaan dalam masyarakat seprti guru, doktor, jurutera dan lain-lain.6) Ilmu tidak boleh dicuri sedangkan harta dapat dicuri.7) Orang-orang yang berilmu pada hari kiamat akan mendapat syafaat dari ilmu yang dikembangkannya sedangkan orang-orang yang berharta akan dihisab dan diminta perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap pemakaian harta tersebut, adakah dia membayar zakat harta tersebut.8) Ilmu tidak boleh habis walaupun tidak ditambah sedangkan harta pasti akan habis.9) Ilmu membentuk pemikiran seseorang menjadi cerah dan hatinya terang benderang manakala harta lebih banyak membuat fikiran pemiliknya kacau bilau dan hatinya menjadi kesat. Ilmu membuka fikiran, dapat menilai dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan.10) Ilmu yang mendatangkan manfaat merupakan pahala sedangkan harta lebih banyak menimbulkan saling sengketa, azab dan siksa.
http://3.bp.blogspot.com/-kmKK3_VVtFo/Tv0RdZYWDWI/AAAAAAAAAuc/uTn45hhSby8/s1600/3031831272_835eb05e0d.jpg

Teruskan membaca..

Learning to Think,Thinking to Learn

Learning to Think,

 

 Thinking to Learn 

 Questions for RememberingWhat happened after...?

 How many...?

 What is...?
Who was it that...?
Can you name ...?
Find the definition of…
Describe what happened after…
Who spoke to...?
Which is true or false...?Questions for Understanding
Can you explain why…?
Can you write in your own words?
How would you explain…?
Can you write a brief outline...?
What do you think could have happened next...?
Who do you think...?
What was the main idea...?
Can you clarify…?
Can you illustrate…?
Does everyone act in the way that …….. does?
Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...