Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, April 14, 2013

Morfem sebagai unsur perkataan

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2f9ey8463XrLk2iIYiOso7rbLO17FecUEmoxyP-8t5GLh6bMjS8L2svWgAQCLP8Oy-sdo6QaGdLCt_mJ28ffH8V6Q2SgkoGtE8I44NFvgea-sBeq30SQ-tK4YB7cAQcBX6HtxqNm6M0/s760/Doa45.jpg

http://static.tumblr.com/1smwz19/21al8d452/morfem_header.jpg 
 photo fonetik-emel.jpg

Morfem sebagai unsur perkataan

MORFEM ialah kata istilah dalam bidang morfologi. 
Morfem ditakrifkan sebagai unsur perkataan. Maknanya, 
setiap bentuk perkataan akan mengandungi morfem.
Perkataan merah, misalnya, terdiri daripada satu morfem tetapi 
perkataan merahkan (merah + kan) terdiri daripada dua morfem, iaitu 
kata dasar merah dan akhiran -kan. Oleh itu, dalam bahasa Melayu, 
baik kata dasar (perkataan) mahupun imbuhan (ter-, me-, -kan) ialah morfem.
Dengan berdasarkan huraian di atas, maka morfem dapat ditakrifkan sebagai unit tatabahasa terkecil yang mempunyai makna, atau sekurang-kurangnya mempunyai fungsi tatabahasa. 
Contohnya perkataan abang, Hanis, tidur, kurus mempunyai makna. Abang ialah saudara lelaki yang tua dalam keluarga, Hanis nama perempuan, tidur perbuatan melelapkan mata (tanpa sedar) sama ada dalam keadaan baring atau duduk, dan kurus ialah bentuk tubuh manusia/haiwan yang kurang berdaging. 
Imbuhan seperti di-, me-, ter-, -kan, -i dan seumpamanya juga morfem. Kesemua bentuk imbuhan ini tidak mandiri dan tidak mempunyai makna tatabahasa seperti morfem abang, Hanis, tidur dan kurus; namun apabila imbuhan ini dirangkaikan dengan perkataan (morfem) baca, misalnya, terbentuklah morfem yang mengandungi makna. 
Contoh dibaca, membaca, terbaca, bacakan mendukung maksud melakukan perbuatan "baca". Oleh sebab itulah imbuhan dikatakan mempunyai fungsi tatabahasa yang membentuk sesuatu makna apabila diimbuhi dengan sesuatu kata dasar, walaupun sebagai satu unit yang tersendiri imbuhan tidak mempunyai makna.
Terdapat beberapa jenis-jenis morfem, iaitu morfem bebas, morfem terikat, morfem kosong, morfem fleksi. Apakah morfem-morfem itu? Adakah kesemua morfem itu wujud dalam bahasa Melayu?
Morfem bebas ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan wujud secara bersendirian. Morfem bebas ini dapat disamakan dengan kata tunggal, iaitu bentuk kata yang mempunyai makna serta dapat mandiri (berdiri sendiri) tanpa imbuhan. 
Contohnya pejabat, pegawai, cerdik, Aiman. Morfem terikat pula ialah unit tatabahasa yang terkecil dan mempunyai fungsi tatabahasa hanya apabila bentuk tersebut bergabung dengan, sekurangnya, satu morfem bebas, yang dikenal sebagai kata tunggal.
Oleh itu, morfem terikat dapat disamakan dengan imbuhan. Imbuhan me- misalnya, dengan sendirinya tidak mempunyai fungsi, namun dalam bentuk melihat, imbuhan me- mempunyai fungsi tatabahasa; maka imbuhan me- ialah contoh morfem terikat.
Sama seperti awalan me-, bentuk morfem terikat yang lain ialah, ber-, ter-, di. Ke-, -kan, -i, -an, ke-...-kan, memper-...-kan dan seumpamanya.
Dalam morfologi, terdapat fungsi tatabahasa sesuatu morfem itu boleh berubah tetapi tidak berubah bentuknya. Dalam bahasa Melayu, bentuk morfem begini tidak wujud.
Contoh bahasa yang terdapat morfem ini ialah bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, perkataan seperti boy (seorang budak) ialah bentuk mufrad/tunggal (singular). Bentuk jamak (plural), ialah boys (banyak budak); iaitu ditambah dengan akhiran -s
Tetapi untuk perkataan sheep (seekor kambing biri-biri), bentuk jamaknya tetap sheep (banyak kambing biri-biri); iaitu tiada penambahan morfem (akhiran) -s. Bentuk jamak seperti sheep inilah yang dimaksudkan mengandungi morfem kosong.
Satu lagi contoh, juga diambil daripada bahasa Inggeris, ialah akhiran -ed bagi menandakan kala lampau pada kata kerja. Contohnya perkataan kick - kicked (tendang), dan borrow - borrowed. Tetapi bagi kata kerja, seperti put (meletakkan), bentuk kala lampaunya tetap put juga. Contoh:
I put the book on the table (saya meletakkan buku itu di atas meja) - kala kini
I put the book on the table (saya telah meletakkan buku itu di atas meja) - kala lampau
Bentuk kala lampau put ini juga dikatakan mengandungi morfem kosong. Dalam bahasa Melayu, tidak ada bentuk morfem kosong. 
Selain ketiga-tiga bentuk morfem yang dinyatakan terdahulu, terdapat juga morfem bentuk kleksi (inflection). Bentuk ini berbeza dengan imbuhan, yang dikenal dalam bahasa Inggeris sebagai derivasion
Namun demikian, kedua-duanya wujud sebagai proses pembentukan perkataan. Bentuk fleksi dikaitkan dengan fungsi tatabahasa, seperti misalnya bentuk jamak dan bentuk kala. 
Dalam bahasa Inggeris, bentuk perkataan seperti run, runs dan runned, yang bentuk asalnya serupa, iaitu run dibezakan melalui imbuhan -s (penanda jamak) dan -d penanda lampau). Bentuk seperti inilah dikatakan bentuk fleksi.
Begitu juga dalam bahasa Arab, terdapat bentuk fleksi, seperti yang wujud dalam bentuk perkataan ktaba (telah menulis), kutiba (ditulis) dan maktabun (tempat menulis) serta kaatibun (penulis), dan sebagainya. Kendatipun begitu, gejala bentuk fleksi ini tidak wujud dalam bahasa Melayu. 
Sebagai kesimpulan, terdapat bahawa ada perbezaan antara bentuk morfem dengan perkataan. Semua perkataan dapat berdiri sendiri dengan bebas dan mempunyai makna khusus, manakala bentuk morfem dapat terdiri daripada morfem bebas.
Jelas juga bahawa, dalam bahasa Melayu, tidak terdapat bentuk morfem kosong dan morfem fleksi.http://thiesilavers.files.wordpress.com/2010/10/perkembangan-bahasa.jpg

 photo morfologi-emel.jpg
Teruskan membaca..

Bengkel Kepengadilan Bola Jaring
Teruskan membaca..

Fancy Letters - How To Design Your Own Swirled Letters


Teruskan membaca..

JOM baca surah Al-Kahfi http://lh3.googleusercontent.com/-g69KZ2-gXhw/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAANM/tJFt6ZxTsnQ/s512-c/photo.jpg

 


 Thanks google :)
 

Imam Ahmad berkata :

"Daripada Abi Darda' daripada Nabi SAW,
 baginda telah bersabda: 

"Sesiapa menghafaz sepuluh ayat
 daripadanya permulaan surah al-Kahfi,
maka terhindar daripada Al-Dajjal."
 
 [ Riwayat Muslim,Abu Daud,Al-Nasa'i,Al-Tarmizi daripada Qatadah ]
 Imam Ahmad berkata :
 "Daripada Abi Al-Darda'i, Nabi SAW bersabda :

 "Sesiapa membaca sepuluh ayat akhir
 daripada surah Al-Kahfi,maka 
terhindar daripada fitnah Al-Dajjal."
 
 [ Hadis Riwayat Muslim dan Al-Nasa'i ]

Daripada Muaz Ibnu Anas Al Juhani 
daripada bapanya daripada Nabi SAW bersabda : 

"Sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, 
maka jadilah baginya cahaya daripada kepala 
hingga kakinya dan sesiapa yang membaca 
keseluruhannya,maka jadilah baginya 
cahaya antara langit dan bumi."
 
 [ Hadis Riwayat Ahmad ]
 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpB4WrmQ9GCuhFxnMHKz30nAETQMGOZchbEM19JxhQPGRD_cLQOh8nhG7aWegCSWaR9cxRvccD_lJdyWYnhBv1kQVj3xLhusg6imA-FYCRJhr-b8ts9xFcD4jf22BPgenfQdySAsoapv0/s1600/Memahami_Keinda.jpg

Daripada Umar berkata: 
Nabi SAW telah bersabda : 

"Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi 
pada hari Jumaat, maka bersinarlah cahaya 
daripada bawah kakinya hingga ke langit.
 Untuknya cahaya di hari kiamat dan 
 diampunkannya antara dua Jumaat."
 
 [ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]


 Daripada Abi Said Al Khudri berkata:

"Sesiapa membaca surah Al-Kahfi
 pada hari Jumaat, maka dihamparkan 
untuknya daripada cahaya antara dia 
dan bait Al Atiqa."
 
 [ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]


 http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/11015_480269078696078_1648318308_n.jpg


 Daripada Mandhur Ibnu Zaid, Khalid Al-Juhani
 dari Ibnu Al-Hussien dari bapanya daripada 
Ali Marfu'an:

"Sesiapa membaca surah Al-Kahfi
 pada hari Jumaat,maka dia dihindari 
daripada fitnah selama lapan hari,dan 
jika Al- Dajjal muncul,maka terhindar 
dia daripadanya."
 
 [ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]
 Daripada syukbah daripada Abi Hashim 
dengan isnadnya.sesungguhnya Nabi SAW bersabda : 

"Sesiapa membaca surah Al-Kahfi 
sebagaimana ia diturunkan,jadilah 
cahaya utknya dihari kiamat."
 
 [ Hadis Riwayat Ibnu Katsir]
 http://4.bp.blogspot.com/-0JjmIEIu54E/UFHLuzyxpPI/AAAAAAAAFKc/_Q3NIhTGy1o/s1600/Surah_al-Kahfi-320x482.jpg
Teruskan membaca..

Membina Tabiat Spiritual Baru

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1LRaeK0c1WfldtJc1Nhp9JfTkh6jNJXBw3oudLZ5rXa-jMviafeE2fVHVQNAMnODFUn-G8sLRZ4wSgLFLT_oMBlBT3M6L5N_xjnQsr8aqb2EWNZbRfNxTj-Ig82n93v7xdEnc5zT9S4Q/s640/doa+pandai+belajar.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJ7_SYJEA5ssM_CDdSWj3HZ-WeRixf5tjurG6oFaWXUEd_9eUuNixFRipVlUfDlHQ04XzhjHn2IvZg5n1s0_DfapYJTv28gYa1FxcInQyu5EnmXBiTU2PRU9jx3amYb2c8kf7dZ6QGAu0/s1600/430968_511404098881850_1329324030_n.jpghttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvE6ixB4IKY2j9voiPN28Kzi84Aj5mumq3T4c2_H7A30a6H3oo2UuFiJ40SIHzI_8ycm8Lef2x8VhasL6ENcjEd1G8xQiAG_FGxWtqTrp7jrt9q_C5QL2_klAdEYYN_Vv4Wr4Yd9V7CBb_/s1600/adab2+berdoa+copy.jpg
Teruskan membaca..

Sasar 500 sekolah kluster menjelang 2015
Sasar 500 sekolah kluster 

menjelang 2015
PUTRAJAYA 5 April - Kementerian Pelajaran akan meningkatkan jumlah Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) daripada 300 kepada 500 buah menjelang 2015.
Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Abd. Ghafar Mahmud berkata, kini terdapat lebih daripada 500 sekolah yang telah dikenal pasti berpotensi untuk mendapat pengiktirafan tersebut.
Katanya, pihak kementerian mempunyai matlamat untuk meningkatkan bilangan SKK supaya dapat dijadikan penanda aras kepada sekolah lain.
"Sehingga kini sejumlah 213 sekolah telah dinobatkan sebagai SKK. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 60 SKK telah diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT).
"Pada hari ini, saya bersyukur 50 buah sekolah lagi mendapat pengiktirafan untuk SKK bagi fasa ketujuh," katanya ketika ditemui pemberita dalam Majlis Pengiktirafan SKK fasa ketujuh di sini hari ini.
Pada majlis tersebut seramai 29 guru besar dan 21 pengetua menerima sijil pengiktirafan SKK serta wang insentif bernilai RM250,000.
Abd. Ghafar berkata, 50 sekolah yang mendapat pengiktirafan SKK itu terdiri daripada 29 sekolah rendah dan 21 sekolah menengah.
Katanya, menerusi SKK, setiap sekolah yang mempunyai pencapaian cemerlang dalam akademik dan kokurikulum akan diberi pengiktirafan, bantuan dan peluang pendidikan terbaik daripada kerajaan.
"Pengiktirafan tersebut juga memberikan peluang kepada sekolah yang dipilih untuk meningkatkan jaringan kerjasama dua hala yang berterusan dengan sekolah lain dari dalam dan luar negara," katanya.
Antara sekolah rendah yang mendapat pengiktirafan SKK ialah Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Tebrau, dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Ladang Rem, Johor; SK Kubang Kerian, Kelantan; SK Subang Jaya, Selangor; serta SK Agama Bintulu, Sarawak.
Sekolah menengah pula, Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Seri Kenangan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Segamat, Johor; SMKA Kedah; Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (SMJK) Chung Ling Pulau Pinang dan SMKA Tok Jiring, Terengganu.Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...