Photobucket

Sahabat Maya :

Friday, June 20, 2014

When Words Are Not Enough :)

Gabungan daripada 
ART  AND THERAPY

K a n a k -k a n a k    
 t i d a k    p a n d a i    
 m e n u n j u k k a n    p e r a s a a n    
 d e n g a n    k a t a -k a t a   
 d a n    b i a s a n y a    
 m e r e k a    m e n z a h i r k a n    
g a n g g u a n     e m o s i   
 m e l a l u i     k e l a k u a n.   

 Terapi Seni
adalah satu kaedah untuk
 menggalakkan kanak-kanak 
meluahkan perasaan dan 
pemikiran mereka yang 
tidak boleh dilahirkan 
dengan perkataan melalui seni 
terutamanya lukisan.

  

 
Terapi seni 
boleh diertikan 
sebagai suatu bentuk
 terapi ekspresif yang menggunakan 
media warna, kapur, pensel dan marker
diintergerasikan dengan
 terapi psikoterapiutik dan
teknik proses kreatif.


“telling without talking ”

“draw me a story ”

KELEBIHAN MAGIKAL ART THERAPY 
  
Keseronokan
   
Bebas 

Sendirian  

Jujur  
Tahan lama

Guna semula 
  
Murni 

Kekal  spontan
Tiada penilaian


Rujuk semula 


Seni mempunyai kuasa tersendiri
dalam menarik minat seseorang.
Seorang pendidik dapat menjadikan
ia satu instrumen menerapkan 
nilai terapeutik bagi menarik
 minat murid seterusnya menjadikan
murid lebih rapat dan rasa
selamat, kreatif berfikir, inovatif,
 aktif, berkeyakinan, emosi yang 
stabil, penuh kasih sayang, 
dan sahsiah yang mantap.
Teruskan membaca..

Alhamdulillah :)


Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...