Photobucket

Sahabat Maya :

Wednesday, June 27, 2012

Didik Hibur


KSSR: Didik Hibur


DIDIK HIBUR oleh:


Dr . Zailah Zainudin, IPG Kampus Raja Melewar

Pengenalan.


Didik hibur adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan murid-murid. Walaupun murid seronok tetapi objektif pengajaran dan pembelajaran masih dapat dicapai seperti yang ditetapkan. Oleh itu, guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran agar isi kandungan mata pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan Latar Belakang Didik Hibur.
Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan, manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012.

Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur di sekolah rendah untuk merealisasikan hasrat transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Adalah diharapkan pendekatan didik hibur dalam bilik darjah akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif serta berpusatkan murid. Justeru pengajaran guru akan lebih mudah dihayati dan difahami oleh murid.

Definisi


Didik Hibur bermaksud mendidik sambil menghibur. Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar, manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan, nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi secara sistematik dan terancang.

Ciri-ciri Didik Hibur

Antara ciri-ciri didik hibur dalam pengajaran adalah seperti berikut: 1. Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar, kecindan, ada unsur estetik, permainan muzik, lakonan dan sebagainya.
 2. Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru. Seperti yang dijelaskan sebelum ini didik hibur berkonsepkan santai dan berhibur.
 3. Murid-murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif, gembira dan tertunggu-tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya.
 4. Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai. Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya, murid-murid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur. Yang penting, arahan guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran.
 5. Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara persembahan yang tiada unsur kalah atau menang, tiada ganjaran atau dendaan serta latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti p&p.
 6. Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didik hibur, tetapi yang penting berjaya melibatkan seramai mungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai.
 7. Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi.
 8. Murid bebas bersuara, mengeluarkan pendapat dan idea secara logik dalam keadaan terkawal untuk memberikan satu persembahan yang menarik.
 9. Murid bebas untuk bergerak, berlakon, menyanyi dan sebagainya dalam keadaan terkawal.
 10. Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa tubuh.
Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Didik Hibur.


Guru: Kejayaan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran itu adalah terletak kepada kebijaksanaan guru sebagai pengurus dan perancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Sebagai guru, beberapa perkara berikut perlu dipatuhi, iaitu:
 1. Perwatakan guru yang menarik, kecindan, tidak menakut atau menggerunkan murid
 2. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap murid.
 3. Guru tidak menjatuhkan air muka atau memalukan murid di khalayak.
 4. Guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yang baik.
 5. Sepatutnya guru boleh melakonkan pelbagai watak dalam pelbagai aktiviti.
 6. Guru boleh membuat pelbagai suara.
 7. Boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik.
 8. Seorang yang prihatin dan peka serta tajam daya pemerhatian.
 9. Guru berkebolehan menukar atau melakukan penyesuaian mendadak
 10. Guru atau fasilitator seorang yang fleksibel Aktiviti Kejayaan didik hibur secara berkesan bergantung kepada aktiviti yang dirancang.

Walau bagaimanapun terdapat beberapa ciri yang perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti didik hibur dalam bilik darjah, iaitu:
 1. Aktiviti perlu disesuaikan dengan tahap murid yang hendak diajar.
 2. Jalankan aktiviti yang murid-murid sedia ketahui berdasarkan silang budaya yang sama.
 3. Penyerapan didik hibur memerlukan tempoh pelaksanaan dan peruntukan masa pembelajaran yang sesuai atau waktu yang fleksibel.
 4. Aktiviti didik hibur boleh dilaksanakan, dijalankan dan diselesaikan bersama murid-murid tanpa ada banyak masalah atau halangan.
 5. Aktiviti yang dipilih tidak menjurus ke arah permusuhan atau konflik antara murid.
 6. Sediakan peraturan yang jelas, senang, mudah difahami atau diikuti oleh murid.
 7. Aktiviti didik hibur yang dirancang juga perlu memberikan kepuasan kepada mereka yang menyertainya, serta boleh disertai seramai mungkin murid.

Penutup


Pada dasarnya amalan penyerapan didik hibur bukanlah perkara yang baru dalam siri pendidikan negara. Untuk tujuan peneg
Linkasan istilah didik hibur digunakan secara jelas sebagai komitmen yang bersungguh-sungguh kerajaan untuk mengaplikasikan pendekatan ini yang diadaptasikan menerusi pendekatan ‘Fun Learning’ yang digunakan secara meluas dalam pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...