Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, September 30, 2010

Karenah dan Kerenah
Karenah dan Kerenah

PERNAHKAH anda mendengar atau membaca ayat contoh yang berikut ini?

1. Kejadian-kejadian ganjil yang sering terjadi kini menunjukkan karenah akhir zaman.

2. Kelambatan pemprosesan permohonan itu disebabkan oleh kerenah birokrasi.

Dalam kedua-dua ayat di atas perkataan yang bercetak condong ialah karenah (ayat 1), dan kerenah (ayat 2). Kedua-dua perkataan ini dibezakan sifat bunyinya oleh huruf vokal <>, <> pepet, dan <> taling dalam suku-suku kata tertentu..

Kata karenah dibarisi oleh vokal <> dalam suku kata pertama, dan vokal <> taling dalam binaan suku kata kedua; maka bunyi kata ini ialah [ karénah ]. Kata kerenah dibunyikan sebagai [ k?r?nah ] dengan kedua-dua huruf vokal <> dalam suku kata pertama dan suku kata kedua perkataan itu vokal <> pepet.

Kata karenah yang berasal daripada perkataan bahasa Arab membawa empat maksud, iaitu makna alamat, bukti, tanda, dan cena (céna). Keempat-empat kata ini merupakan sinonim kepada kata karenah ini. Maksud karenah ini terkandung dalam ayat yang pertama di atas. Kita boleh sahaja menggantikan kata karenah dengan mana-mana kata sinonimnya, misalnya:

1. (a) Kejadian-kejadian ganjil yang sering terjadi kini menunjukkan tanda akhir

zaman.

(b) Kejadian-kejadian ganjil yang sering terjadi kini menunjukkan cena akhir

zaman; dan seterusnya.

Kata kerenah tidak asing lagi dimaklumi maknanya kerana kata ini sering

digunakan oleh komuniti bahasa Melayu dalam kegiatan berbahasa. Sedarlah bahawa ada beberapa maksud kata kerenah ini, iaitu ragam, tingkah laku, kemahuan dan perangai. Selain maksudnya yang terkandung dalam ayat (2) di atas, kata kerenah dapat digunakan seperti dalam ayat contoh (3) yang berikut:

3. Banyak benar kerenah budak ini, tidak terlayan oleh kakaknya.

Dan, jika hendak digantikan kata kerenah dalam ayat tersebut dengan kata-kata lain yang bersinonim dengannya, boleh sahaja. Misalnya:

3. (a) Banyak benar ragam budak ini, tidak terlayan oleh kakaknya.

atau

(b) Banyak benar kemahuan budak ini, tidak terlayan oleh kakaknya.

Selain itu, kata kerenah ini juga bermaksud oleh (sebab), dan cara. Kedua-dua maksud ini dibawakan oleh dua potong ayat yang di bawah ini:

4. Demikian itu kerenah dia bekerja, pantas tetapi kelam kabut sahaja.

(kerenah bermaksud cara)

5. Pekerja kontrak itu telah lama teraniaya kerenah tindakan majikan yang tidak bertimbang rasa.

(kerenah bermaksud oleh sebab)

Jelaslah, kata karenah dan kerenah, jika kita tersilap menggunakannya dalam

ayat, pastilah maksud ayat berubah, atau tidak mendukung maksud maklumat sebenar yang hendak diungkapkan. Oleh itu, berhati-hatilah memilih kata yang betul untuk menepati maksud sebenar yang hendak dinyatakan.

Karenah dan kerenah tidak sama dengan kata karena. Kata karena merupakan variasi ejaan kata kerana. Selain bentuk ejaan karena ini, dapat juga kita temukan bentuk-bentuk lain seperti kerana, kerena dan kerna. Oleh itu, kata kerana (bentuk ejaan baku bahasa Melayu) dieja juga sebagai karena, kerena dan kerna. Bentuk-bentuk, selain kerana, digunakan di negara jiran. Walaupun berkelainan ejaan, namun maksudnya tetap sama, iaitu hal yang menjadi sebab atau alasan

Begitulah bicara ringkas tentang kata karenah dan kerenah serta cara penggunaannya dalam bahasa Melayu. Semoga penjelasan ini bermanfaat kepada anda.


Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...