Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, September 18, 2011

Bimbing anak mengenal hikmahKerap bersoal 'mengapa' bimbing anak mengenal hikmah


Bersama Prof Dr Sidek BabaGENERASI muda memerlukan pendekatan bersepadu dalam membangun kecemerlangan ilmu dan watak. Zaman kritikal pembentukan kesantunan dan adab anak ialah daripada hari pertama lahirnya hingga akil baligh perlu didekati dengan bijaksana menerusi teladan.Institusi keluarga adalah asas bagi membangunkan generasi. Ibu bapa sewajarnya mempunyai ilmu dan kemahiran asas bagaimana pendidikan harus berlaku pada masa kini. Ketrampilan komunikasi dan kaunseling, memahami pertumbuhan jiwa dan perkembangan tabiat adalah amat perlu.Upaya kasih sayang dan belaian yang dimiliki ibu seharusnya menjadi pemangkin terhadap pembinaan diri anak. Pada tahap ini, rasa ingin tahu anak adalah tinggi, naluri ingin dihargai dan disantuni segar dan mencontohi sesuatu terhadap yang lebih dewasa amat subur.Mendekati anak dengan rangsangan positif adalah perlu. Pendedahan anak dengan rangsangan media cetak dan elektronik serta pengaruh rakan sebaya harus diimbangi dengan keupayaan ibu bapa memberikan pendekatan alternatif yang dapat membentuk jalan berfikir serta sikap yang betul supaya pendewasaan berada dalam pimpinan dan bimbingan yang terarah.Asas binaan anak di rumah adalah amat penting bagi mengelakkan kekontangan jiwa dan kelompangan emosi berlaku. Anak yang sudah terbina asas potensinya bakal menjadi cemerlang dan menyumbang terhadap sekolah. Kurikulum pengajaran dan pembelajaran dinamik harus dibekalkan kepada mereka secara bersepadu supaya setiap subjek diajarkan terkandung asas nilai yang jelas.Metodologi pengajaran dan pembelajaran sewajarnya merangsang minat anak untuk belajar supaya pemahamannya meningkat, upaya berfikirnya berkembang dan daya penyerapan nilai menjadi kuat. Oleh itu, sukatan ilmu harus mampu meraikan yang cerdik, sederhana dan lemah.Pengajaran sains umpamanya, tidak hanya mendidik mereka mengenai 'apa' tetapi harus didekati dengan persoalan 'mengapa'. Air yang diciptakan secara saintifiknya menemukan hidrogen dan oksigen.Menimbulkan persoalan 'mengapa' membimbing anak mengenai hikmah di sebalik diciptakan air. Tanpa air, kehidupan tidak akan berlaku. Hikmah di sebalik kewujudan air menyebabkan kehidupan berlaku, pohon tumbuh menghasilkan buah, ikan dan haiwan membiak untuk rezeki manusia.Ia membangkitkan kesedaran mempelajari sains, mengenai keadaan kejadian mendekatkan pelajar dengan Pencipta. Begitu juga pengajaran geografi yang dulu dikenal sebagai ilmu alam. Memahami maksud alam tidak saja memberi fokus kepada alam tofografik dan fizikal. Amat penting dikaji mengenai alam angkasa yang ada kaitan dengan bumi dan alam ghaib.Mengkaji faktor ghaibiyyat seperti Allah berkait rapat dengan alam nyata dan alam benda. Adanya yang nyata kerana wujudnya yang ghaib. Tubuh badan tidak akan bergerak, otak tidak akan berfikir, hati tidak akan berasa jika faktor ghaib iaitu roh tiada di dalam diri seseorang. Menghidupkan jasad yang nyata berpunca daripada roh yang menghasilkan hayat. Jasad tidak akan memberi makna apa-apa jika roh tercabut daripadanya.Mendidik pelajar mengenai alam ghaib iaitu Pencipta, berkait dengan alam nyata dan benda sebagai limpah rahmah dan nikmat daripada-Nya. Menginsafi bahawa benda di dunia ini sebagai amanah Penciptanya iaitu Allah, maka pengurusan benda berlaku dengan adil bagi mewujudkan kesejahteraan.
Hal sama apabila pelajar diajar mengenai sejarah. Al-Quran menyatakan, banyak kisah manusia terdahulu dan jatuh bangunnya sesuatu tamadun. Ia bermaksud memberikan teladan kepada manusia kini dan masa depan bahawa sifat sejarah dan peristiwa yang berlaku resamnya berulang.Sirah Rasulullah SAW memberikan manusia sempadan yang sifatnya jahiliah dan batasan yang dilandasi akidah. Memahami batasan itu, manusia harus mampu hidup, maju dan bertamadun berasaskan sempadan ini.Ilmu yang diambil daripada tradisi Barat dan Timur adalah sesuatu yang boleh memberi manfaat. Ilmu yang tumbuh daripada sikap berfikir terhadap tamadun Islam harus mampu menemukan ilmu berbanding yang berguna dan sistem nilai jelas secara dinamik supaya faktor rohaniah menampilkan nilai amanah, jujur, adil, telus dan tulus dapat berperanan secara berkesan dalam membangun peribadi unggul Islami.Ia menuntut penyelarasan pendidikan secara bersepadu bagi mencetuskan keinsafan bahawa di mana pun kita berperanan dan apa sektor pun kita berada, amanah pendidikan dan penyuburan nilai murni menjadi sesuatu yang penting.

Teruskan membaca..

Instrumen Pemantauan Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkasakan Bahasa InggerisINSTRUMEN PEMANTAUAN

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA

MEMPERKASAKAN BAHASA INGGERIS

(MBMMBI) 2011

4 Instrumen Pemantauan MBMMBI 2011:

1. RP-MBM - Responden Pentadbir Sekolah

2. RG-MBM - Responden Guru Bahasa Malaysia Tahun 1

3. RP-MBI - Responden Pentadbir Sekolah

4. RG-MBI - Responden Guru Bahasa Inggeris Tahun 11. RG-MBI - diisi oleh semua guru BI Tahun 1

2. RG-MBM - diisi oleh semua guru BM tahun 1

3. RP-MBI - diisi oleh Guru Besar

4. RP-MBM - diisi oleh Guru Besar


Borang Pemantauan MBMMBI

Sumber : http://langkawi.kedah.edu.my/

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2010
Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)
Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...