Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, December 3, 2009

Tambah ilmu (iii)
1. 你 (nǐ) = awak

2. 我 (wǒ) = saya

3. 他 (tā ) = dia (lelaki)

4. 她 (tā ) = dia (perempuan)

5. 他们 (tā mén) = mereka

6. 你们(nǐ mén) = kalian

7. 我们(wǒ mén) = kami

8. 早安 (zǎo ān)= selamat pagi

9. 午安 (wǔ ān) = selamat petang

10. 晚安 (wǎn ān)= selamat malam


Teruskan membaca..

Tambah ilmu(ii)

RYNN Lim (林宇中) + Sheila Majid = Melodi

Kau melodi yang indah
Menusuk di jiwa
Tanpamu
Hidupku tak bermakna

多么实在的感觉 望著你的脸 ( duō me shí zài de gǎn jué wàng zhù nǐ de liǎn )
Perasaan yang begitu benar, melihat ke arah mimik muka anda

这一刻 我到了被人遗忘的永远 (zhè yī kè wǒ dào le bèi rén yí wàng de yǒng yuǎn )
Pada saat ini, aku seolah-olah telah dilupai dengan selama-lamanyaPertemuan yang tanpa diduga

像迷路的人找到回家的路线 ( xiàng mí lù de rén zhǎo dào huí jiā de lù xiàn )
Aku seperti orang yang tersesat dan akhirnya berjaya menjumpai laluan yang betul

Engkau bak lagu dan aku bagai irama
Bersatu kita mewarnai hidup bersama
Tanpamu hilanglah nadi kita berdua
Menderita tiada haluan

Woo~ 在我心里最动听的melody ( Woo ~ zài wǒ xīn lǐ zuì dòng tīng de melody)
Melodi yang paling menarik didengarKau melodi yang indah
Menusuk di jiwa
Tanpamu
Hidupku tak bermakna

多么实在的感觉 望著你的脸 ( duō me shí zài de gǎn jué wàng zhù nǐ de liǎn )
Perasaan yang begitu benar, melihat ke arah mimik muka anda

这一刻 我到了被人遗忘的永远 (zhè yī kè wǒ dào le bèi rén yí wàng de yǒng yuǎn )
Pada saat ini, aku seolah-olah telah dilupai dengan selama-lamanya

Pertemuan yang tanpa diduga

像迷路的人找到回家的路线 ( xiàng mí lù de rén zhǎo dào huí jiā de lù xiàn )
Aku seperti orang yang tersesat dan akhirnya berjaya menjumpai laluan yang betul


Engkau bak lagu dan aku bagai irama
Bersatu kita mewarnai hidup bersama
Tanpamu hilanglah nadi kita berdua
Menderita tiada haluan

Woo~ 在我心里最动听的melody ( Woo ~ zài wǒ xīn lǐ zuì dòng tīng de melody)
Melodi yang paling menarik didengarEngkau bak lagu dan aku bagai irama
Bersatu kita mewarnai hidup bersama
Tanpamu hilanglah nadi kita berdua
Menderita tiada haluan

Woo~ 在我心里最动听的melody ( Woo ~ zài wǒ xīn lǐ zuì dòng tīng de melody)
Melodi yang paling menarik didengar
Menderita tiada haluan

Woo~ 在我心里最动听的melody ( Woo ~ zài wǒ xīn lǐ zuì dòng tīng de melody)
Melodi yang paling menarik didengar


Teruskan membaca..

Tambah ilmu

Tajuk lagu: Heart

Penyanyi: Nicholas Teo ( 张栋梁 )这深夜无尽想念 ( zhè shēn yè wú jìn xiǎng niàn )
Rindu yang tidak terhingga pada malam yang sepi ini

有你在的世界 ( yǒu nǐ zài de shì jiè )
Dunia yang ada dengan kewujudanmu

拥抱的力量太坚决 ( yōng bào de lì liàng tai jiān jué )
Pelukkan yang terlalu tegas

舍不得要说再见 ( shě bù dé yào shuō zài jiàn )
Berat hati untuk mengucapkan selamat tinggal

黑暗中看你的脸 ( hēi àn zhōng kàn nǐ de liǎn )
Melihat muka anda dalam kegelapan

还有心痛的感觉 ( hái yǒu xīn tòng de gǎn jué )
Perasaan sakit hati masih wujud

仿佛相爱就在昨天 ( fǎng fó xiāng ài jiù zài zuó tiān )
Percintaan kami seolah-olah hanya berlaku pada semalam sahaja

却换了几个季节 ( què huàn le jǐ gè jì jié )
Sebenarnya telah berlalu beberapa musim
我们的爱不应该忘记誓言 ( wǒ mén de ài bù yīng gāi wàng jì shì yán )
Cinta kami tidak harus lupa ikrar

离开的决心总被思念超越 ( lí kāi de jué xīn zǒng bèi sī niàn chāo yuè )
Kerinduan terhadap mu sentiasa mengatasi keazaman untuk meninggalkan anda

放不开昨天 ( fàng bù kāi zuó tiān )
Tidak dapat melupakan semalam

只等待明天 ( zhī děng dài míng tiān )
Hanya menunggu keesokkan hari

紧握不住的永远 ( jǐn wò bù zhù de yǒng yuǎn )
Tidak dapat mengecapi keabadian如果相爱没有过轰轰烈烈 ( rú guǒ xiāng ài méi yǒu guò hōng hōng liè liè )
Jika percintaan kami tidak pernah ghairah

也许就不会那么伤心欲绝 ( yě xǔ jiù bù huì nà me shāng xīn yù jué )
Maka aku tidak akan patah hati

爱那么明确 ( ài nà me míng què )
Percintaan yang begitu jelas

痛那么直接 ( tòng nà me zhí jiē )
Kesakitan yang begitu telus

就算只那么一天 ( jiù suàn zhī nà me yī tiān )
Jika hanya ada kewujudan hari tersebut

my heart
我爱你没有极限 ( wǒ ài nǐ méi yǒu jí xiàn )
Tiada had untuk mencintai anda

心就在你身边 ( xīn jiù zài nǐ shēn biān )
Hatiku wujud di dalam jasadmu

相遇如果再早一些 ( xiāng yù rú guǒ zài zǎo yī xiē )
Jika pertemuan dapat diawalkan

能不能重来一切 ( néng bù néng zhòng lái yī qiē )
Bolehkah kami bermula sekali lagi?
我们的爱不应该忘记誓言 ( wǒ mén de ài bù yīng gāi wàng jì shì yán )
Cinta kami tidak harus lupa ikrar

离开的决心总被思念超越 ( lí kāi de jué xīn zǒng bèi sī niàn chāo yuè )
Kerinduan terhadap mu sentiasa mengatasi keazaman untuk meninggalkan anda

放不开昨天 ( fàng bù kāi zuó tiān )
Tidak dapat melupakan semalam

只等待明天 ( zhī děng dài míng tiān )
Hanya menunggu keesokkan hari

紧握不住的永远 ( jǐn wò bù zhù de yǒng yuǎn )
Tidak dapat mengecapi keabadian
如果相爱没有过轰轰烈烈 ( rú guǒ xiāng ài méi yǒu guò hōng hōng liè liè )
Jika percintaan kami tidak pernah ghairah

也许就不会那么伤心欲绝 ( yě xǔ jiù bù huì nà me shāng xīn yù jué )
Maka aku tidak akan patah hati

爱那么明确 ( ài nà me míng què )
Percintaan yang begitu jelas

痛那么直接 ( tòng nà me zhí jiē )
Kesakitan yang begitu telus

就算只那么一天 ( jiù suàn zhī nà me yī tiān )
Jika hanya ada kewujudan hari tersebut

my heart
爱那么明确 ( ài nà me míng què )
Percintaan yang begitu jelas

痛那么直接 ( tòng nà me zhí jiē )
Kesakitan yang begitu telus

错过时间是永远遗憾 ( cuò guò shí jiān shì yǒng yuǎn yí hàn )
Ketinggalan masa adalah kekesalan seumur hidup

my heartTeruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...