Photobucket

Sahabat Maya :

Friday, September 5, 2014

:)
Teruskan membaca..

Memaknai keberkatan :)


Memaknai keberkatanSecara umumnya keberkatan
 dapat didefinisikan sebagai “
sesuatu yang dapat membawa kebaikan.

Definisi ini memang sangat umum 
dan belum dapat menjelaskan 
 pengertian berkat dengan sepenuhnya.
 Konsep keberkatan lebih mudah 
dijelaskan dengan melihat sejarah awal
 kehidupan Nabi Muhammad SAW. 
Setelah dilahirkan Nabi SAW disusui
 oleh seorang ibu daripada 
Bani Sa’ad bernama, Halimah al Sa’diyah.


Bani Sa’ ad adalah salah satu 
kelompok daripada suku Quraish 
di Mekah. Sebelum kehadiran
 Nabi Muhammad SAW, keadaan
 kehidupan Bani Sa’ad adalah dalam
 keadaan kesukaran makanan yang 
tergambarkan pada kurusnya
 binatang ternakan, keringnya
 susu ternakan, ketidaksuburan tanah 
dan sedikitnya hasil tanaman.

Namun, semenjak baginda 
Rasulullah SAW dibawa oleh 
Halimah ke kampung Bani Sa’ad,
 ternakan mereka beransur gemuk,
 malah kantung susu turut menjadi
 penuh,dan tanah berubah menjadi subur.
 Kehidupan keluarga Halimah pula
 mula menjadi sejahtera.
Perubahan keadaan yang terjadi ini 
diakui asbab kepada kehadiran
 Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa barokah kepada Bani Sa’ad. 


Secara logik akal, tidak mungkin
 Nabi Muhammad SAW yang masih bayi,
 belum mampu untuk duduk dan berdiri, 
malah masih memerlukan bantuan orang lain 
untuk makan dan minum, dapat membawa 
perubahan kepada Bani Sa’ad. 
Namun secara logik tauhid, 
perubahan pada Bani Sa’ad ini 
dapat terjadi atas dasar kehendak 
Allah SWT yang ditandai dan diawali 
dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW 
yang masih bayi. Untuk itulah, 
kehadiran baginda disebut 
sebagai barokah.

Al-Quran menegaskan bahawa 
Allah SWT merupakan sumber keberkatan. 
Firman Allah SWT yang bermaksud: 
" Maha Suci (Maha Barakah)
 Allah Yang di tangan-Nyalah 
segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu."

(al-Mulk: 1)

Di dalam al-Quran banyak contoh 
makhluk-makhluk-Nya yang
 dianugerahi keberkatan.
 Di antaranya: tempat 
(negeri, kota, kampung), manusia
 (keluarga, orang perseorangan), 
waktu, benda (pohon, rezeki, air)
 dan lain-lain.

“Keberkatan kepada  "tempat" 
digambarkan dengan firman 
Allah SWT yang bermaksud:  
" Maha Suci Allah
 yang telah memperjalankan hamba-Nya
 pada suatu malam dari Masjidil Haram
 ke Masjidil Aqsa yang telah Kami
 anugerahkan keberkatan pada
 negeri/tempat sekeliling-nya agar
 Kami perlihatkan kepadanya
sebahagian daripada landa-tanda
 (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia
 adalah Maha Mendengar lagi
 Maha Mengetahui." (al-Isra’: 1)Dalam ayat yang lain,
 Allah SWT berfirman yang bermaksud:  
" Sesungguhnya rumah
 yang mula-mula dibangunkan 
untuk (tempat beribadat) manusia,
 ialah (Baitullah) yang di Bakkah
 (Mekah) yang dianugerahi barokah
 dan menjadi petunjuk bagi
 semua manusia. "(Ali Imran: 96)
“Keberkatan kepada "manusia"
 digambarkan dengan firman 
Allah SWT yang bermaksud:

" Dan Dia menjadikan aku
 (Nabi Isa a.s) seorang yang
 dianugerahi keberkatan di mana 
sahaja aku berada dan Dia
 memerintahkan kepadaku untuk
 (mendirikan) solat dan (menunaikan) 
zakat selama aku hidup. "(Maryam: 31)

Keistimewaan

Anugerah keberkatan yang
 diterima Nabi Isa a.s menyebabkan
 sebuah keistimewaan.
 Ke mana pun dia pergj,
 maka tempat yang ia singgah
 dan sesiapa pun yang bertemu 
dengannya mendapat manfaat keberkatan
 daripadanya, seperti orang
 yang sakit akan menjadi sembuh, 
yang susah menjadi 
mudah urusannya dan seterusnya.
“Keberkatan kepada "keluarga" pula
 digambarkan dengan firman-Nya
 yang bermaksud: 

"Katakanlah: Ya Tuhanku, 
Tinggalkanlah saya di negeri
 yang berkat. Engkau sebaik-baik
 yang memberi tempat."


 (al-Mu’minun: 29)“Keberkatan kepada "waktu" pula 
digambarkan dengan firman Allah SWT 
yang bermaksud:

" Sesungguhnya Kami 
menurunkannya (al-Quran) pada
 suatu malam yang dianugerahi 
keberkatan dan sesunggguhnya 
Kami-lah yang memberi peringatan. "(ad-Dukhan: 3)“Keberkatan kepada "air"
 digambarkan dengan firman 
Allah SWT yang bermaksud:
" Dan Kami turunkan dari langit,
 air yang telah dianugerahi keberkatan. 
Lalu Kami tumbuhkan dengan air
 itu pohon dan biji-bijian."


 (Qaf: 9)
Mengenai “Keberkatan 
kepada "rezeki" Rasulullah SAW 
mengajar umatnya untuk selalu
 berdoa, memohon kepada Allah SWT 
agar diberi rezeki yang berkat. 
Salah satu daripada doa tersebut ialah 
yang bermaksud: 
"Ya Allah, 
anugerahkan lah keberkatan
 kepada rezeki kami dan
 jagalah diri kami 
daripada api neraka.
“Keberkatan dalam "kehidupan"
 digambarkan Allah SWT dengan
 firman-Nya yang bermaksud:" Jikalau sekiranya
 penduduk desa / negeri beriman 
dan bertakwa, pastilah Kami
 anugerahkan kepada (kehidupan)
 mereka keberkatan dari langit 
dan bumi, tetapi mereka mendustakan
 (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami 
seksa mereka disebabkan
 perbuatannya. "


(aI-A’raf: 96)
Allah SWT dan al-Quran 
adalah merupakan sumber keberkatan. 
Apabila nilai-nilai al-Quran diamalkan
 dalam kehidupan, maka secara automatik
 kehidupan di negeri, kota, desa, 
kelompok dan orang perseorangan
 yang menerapkan nilai-nilai tersebut
 menjadi objek sasaran keberkatan.  
Apabila keberkatan dianugerahkan 
kepada kehidupan di negeri, kota,
 desa dan seterusnya, maka segala
 sesuatu yang diusahakan bakal 
mencapai hasil yang luar biasa atau 
di luar dugaan akal manusia, sesuai
 dengan sifat keberkatan itu sendiri 
yang melebihi perhitungan 
akal manusia.

Teruskan membaca..

LOG IN DAN AKTIFKAN AKAUN VLE FROGCARA MUDAH UNTUK LOG IN DAN AKTIFKAN AKAUN VLE FROG ANDA

 Bagaimana untuk log in dan aktifkan akaun VLE Frog
Dengan cara ini, anda tidak perlu lagi untuk mengingat alamat URL VLE Frog sekolah. • Klik Hop In

 • Masukkan Yes ID dan Password anda
 • Klik Log In

 • Jika anda masih belum aktifkan (ACTIVATED) akaun VLE anda, satu paparan Activated akan dipaparkan. 
 • Masukkan semula Yes ID dan Password VLE anda.
 • Klik Continue
 • Skrin untuk menukar Password akan dipaparkan. 
 • Anda tidak perlu menukar password asal. Klik pada NO.
 • Klik Continue
 • Sila isikan maklumat yang diperlukan.
 • Sila tandakan pada ruangan Verify (bahagian bawah sekali)
 • Klik Activate
 • Setelah akaun diaktifkan, klik Hop In
 • Anda akan mendapat paparan seperti berikut

 • Pada bahagian Main Services, klik Pada Frog VLE. 
 • Anda akan terus dibawa ke Personal Dashboard anda.
SUMBER : UNIT ICT SMK BBST


Teruskan membaca..

:)


Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...