Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, September 30, 2010

Karenah dan Kerenah
Karenah dan Kerenah

PERNAHKAH anda mendengar atau membaca ayat contoh yang berikut ini?

1. Kejadian-kejadian ganjil yang sering terjadi kini menunjukkan karenah akhir zaman.

2. Kelambatan pemprosesan permohonan itu disebabkan oleh kerenah birokrasi.

Dalam kedua-dua ayat di atas perkataan yang bercetak condong ialah karenah (ayat 1), dan kerenah (ayat 2). Kedua-dua perkataan ini dibezakan sifat bunyinya oleh huruf vokal <>, <> pepet, dan <> taling dalam suku-suku kata tertentu..

Kata karenah dibarisi oleh vokal <> dalam suku kata pertama, dan vokal <> taling dalam binaan suku kata kedua; maka bunyi kata ini ialah [ karénah ]. Kata kerenah dibunyikan sebagai [ k?r?nah ] dengan kedua-dua huruf vokal <> dalam suku kata pertama dan suku kata kedua perkataan itu vokal <> pepet.

Kata karenah yang berasal daripada perkataan bahasa Arab membawa empat maksud, iaitu makna alamat, bukti, tanda, dan cena (céna). Keempat-empat kata ini merupakan sinonim kepada kata karenah ini. Maksud karenah ini terkandung dalam ayat yang pertama di atas. Kita boleh sahaja menggantikan kata karenah dengan mana-mana kata sinonimnya, misalnya:

1. (a) Kejadian-kejadian ganjil yang sering terjadi kini menunjukkan tanda akhir

zaman.

(b) Kejadian-kejadian ganjil yang sering terjadi kini menunjukkan cena akhir

zaman; dan seterusnya.

Kata kerenah tidak asing lagi dimaklumi maknanya kerana kata ini sering

digunakan oleh komuniti bahasa Melayu dalam kegiatan berbahasa. Sedarlah bahawa ada beberapa maksud kata kerenah ini, iaitu ragam, tingkah laku, kemahuan dan perangai. Selain maksudnya yang terkandung dalam ayat (2) di atas, kata kerenah dapat digunakan seperti dalam ayat contoh (3) yang berikut:

3. Banyak benar kerenah budak ini, tidak terlayan oleh kakaknya.

Dan, jika hendak digantikan kata kerenah dalam ayat tersebut dengan kata-kata lain yang bersinonim dengannya, boleh sahaja. Misalnya:

3. (a) Banyak benar ragam budak ini, tidak terlayan oleh kakaknya.

atau

(b) Banyak benar kemahuan budak ini, tidak terlayan oleh kakaknya.

Selain itu, kata kerenah ini juga bermaksud oleh (sebab), dan cara. Kedua-dua maksud ini dibawakan oleh dua potong ayat yang di bawah ini:

4. Demikian itu kerenah dia bekerja, pantas tetapi kelam kabut sahaja.

(kerenah bermaksud cara)

5. Pekerja kontrak itu telah lama teraniaya kerenah tindakan majikan yang tidak bertimbang rasa.

(kerenah bermaksud oleh sebab)

Jelaslah, kata karenah dan kerenah, jika kita tersilap menggunakannya dalam

ayat, pastilah maksud ayat berubah, atau tidak mendukung maksud maklumat sebenar yang hendak diungkapkan. Oleh itu, berhati-hatilah memilih kata yang betul untuk menepati maksud sebenar yang hendak dinyatakan.

Karenah dan kerenah tidak sama dengan kata karena. Kata karena merupakan variasi ejaan kata kerana. Selain bentuk ejaan karena ini, dapat juga kita temukan bentuk-bentuk lain seperti kerana, kerena dan kerna. Oleh itu, kata kerana (bentuk ejaan baku bahasa Melayu) dieja juga sebagai karena, kerena dan kerna. Bentuk-bentuk, selain kerana, digunakan di negara jiran. Walaupun berkelainan ejaan, namun maksudnya tetap sama, iaitu hal yang menjadi sebab atau alasan

Begitulah bicara ringkas tentang kata karenah dan kerenah serta cara penggunaannya dalam bahasa Melayu. Semoga penjelasan ini bermanfaat kepada anda.


Teruskan membaca..

Tuesday, September 28, 2010

Leca dan LecahLeca dan Lecah

Leca dan lecah ialah perkataan bahasa Melayu. Tahukah anda akan maksud perkataan-perkataan tersebut?

Leca (sebut l?ca ) kerana huruf vokal e dalam perkataan leca itu ialah vokal e pepet. Leca bermaksud rantai leher yang diperbuat daripada manik. Makna lain bagi kata ini ialah tilam atau mesai. Penggunaan dalam ayat, misalnya:

1. Bayi itu tidur di atas leca.

2. Mesai ialah leca, bukan misai.

Jika perkataan leca diakhiri huruf konsonan h, maka terbitlah perkataan lecah. Lecah bermaksud becak, yakni keadaan tanah yang berlumpur atau berselut. Selain disebut becak, becek ialah perkataan yang bersinonim dengannya.

Jika kita memandu kenderaan merempuh lecah ini, maka sudah tentu kenderaan kita, setidak-tidaknya rodanya kotor. Kaki yang terpijak lumpur kotor berselut. Kotor dilambangkan sebagai sesuatu makna yang buruk. Orang yang mendapat nama yang buruk (aib) dikatakan kena lecah. Betapa buruknya sifat lecah itu dijadikan kiasan kepada manusia melalui peribahasa lecah di kaki yang bermaksud perihal orang lelaki yang berkahwin tanpa tanggungjawab melainkan sebagai orang menumpang sahaja.

Dalam makanan pula, sekiranya gulai yang dimasak itu tidak perisa kerana tawar , maka makanan itu dikatakan lecah. Makanan yang lecah harus dibubuhi secubit garam agar terasa perisanya.

Perkataan lecak (vokal e pepet) bermaksud lecup. Perkataan lecup bersinonim pula dengan maksud sesuatu yang mencecah sampai ke bawah, seperti kaki kain atau kaki celana yang terlabuh hingga menyapu tanah. Perkataan lecak, apabila digandakan menerbitkan kata ganda penuh lecak-lecuk. Lecak-lecuk menggambarkan tiruan bunyi seperti bunyi orang berjalan dalam lumpur .

Sebaliknya, apabila kita membunyikan huruf vokal e dalam perkataan lecak dengan bunyi e taling, maka terbit pula bunyi lecak [lécak]. Lecak menunjukkan keadaan tanah yang lembik dan berair. Keadaan tanah begini dinamakan becak atau becek. Jelaslah maksud lecak dan lecah sama sahaja, kerana kedua-dua perkataan ini menggambarkan keadaan tanah yang berlumpur. Oleh itu, anda boleh sahaja membina ayat:

1. Ibu melarang kita bermain dalam lecah.

2. Halaman rumahnya lecak kerana hujan turun dengan lebat.

Tahukah anda bahawa perkataan begar juga diucapkan dalam dua variasi bunyi. Kedua-dua bunyi yang berbeza ini ditentukan oleh kehadiran huruf vokal e pepet dan e taling dalam perkataan itu. Jika perkataan begar diucapkan begar (huruf e pepet), maka maksudnya keras. Ubi, keledak yang tidak empuk apabila direbus dikatakan begar. Selain makna keras, begar juga bermaksud tegar hati atau tidak dapat diubah lagi.

Begar (e taling) mendukung maksud bergerak berkeliling atau berlegar seperti kapal terbang yang hendak mendarat. Sudah jelas kepada kita perbezaan kedua-dua makna perkataan begar. Oleh itu, jika kita ingin menggambarkan peri degilnya atau keras hati seseorang itu, perkataan begar ( e pepet) merupakan pilihan yang tepat, bukannya begar (e taling).

Demikian huraian tentang beberapa perkataan yang berbeza sebutannya oleh kehadiran e pepet dan e taling. Kehadiran kedua-dua e ini pula menerbitkan, bukan sahaja bunyi yang berbeza, malah maksudnya juga berbeza. Oleh itu, berhati-hatilah menyebut perkataan-perkataan itu menurut makna yang hendak diungkapkan. Dengan cara inilah anda dapat berbahasa dengan betul.


Teruskan membaca..

Wednesday, September 22, 2010

Tip UPSR: Tinggalkan dulu soalan susah ketika jawab Bahasa Inggeris

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN

UPSR 2010

KEPADA SEMUA MURID TAHUN 6.

"KEJAYAAN ANDA, KEBANGGAAN KAMI"
21-23 September 2010


Tip UPSR: Tinggalkan dulu soalan susah ketika jawab Bahasa InggerisBahasa Inggeris

PAPER 1 English Paper 1 contains 40 multiple choice questions. They cover the vocabulary, social situation, grammar and comprehension aspects of the language. In Section A, pupils are to answer questions which test their vocabulary.

Pupils are given three different types of questions namely word level questions, phrase level questions and sentence level questions.

For this section pupils need to study the pictures given in order to answer most of the questions. Pupils can use the ‘Wh’ questions to derive the information from the pictures.

Make sure you read all the options given. Understand them and finally make your choice. Remember to choose the best answer.
In Section B, different social situations are given through the speech bubbles in the pictures. Before proceeding to the options (A, B, C and D), look at the picture and then read the dialogues in the speech bubbles. Understand the social function in the questions (to enquire, to assure, to inform, to explain, to apologise). Then choose the best sentence that fits the empty speech bubble base on the social function.

In the grammar section (Section C) pupils are required to answer questions on grammar, punctuation and spelling. For grammar, pupils need to read the questions and understand the grammar rules that need to be applied. After choosing the answer, you need to think whether the answer you have chosen is the best answer. Reason out the answer by recalling the grammar rules you have learnt.

When choosing the answer for the punctuation questions, pupils need to read all the options given. While reading the sentences, circle the errors. Then compare the sentence with the other options in the question until you find the sentence without errors.

When answering questions on synonym or antonym, make sure you give the synonym or antonym in context (the meaning of the word used in the sentences) and not its general meaning.

For questions that test spelling, pupils need to read the options given carefully. After that compare the words with the other options and choose the word that has the correct spelling.

Usually questions in Section D test pupils on vocabulary and grammar. Read the text given first then determine the tense. Look for clues (words that show the tense) in the text to help you. You also need to refer to the picture given.

A linear and a non linear text are given in the comprehension section. Pupils need to read the text given at least twice. During the first reading, pupils need to get an idea what the text is about. This will help them to get a general view of the text. During the second reading, make sure you understand the whole text especially the important points. If there is a word in a sentence that you don’t understand, underline it and read the sentence again a few more times. You may be able to guess the meaning of the word. Then read the questions carefully and choose the best answer. Make sure you read all the options given before choosing the best answer.

PAPER 2

Section A

* This section tests pupils’ ability to write sentences. Pupils will be given a picture and they have to construct five sentences. Pupils may choose to construct the sentences without using the helping words.

* Pupils need to construct a variety of sentences namely

Simple sentence
Example: The boys are playing football.

Compound sentence
Example: The boys and their friends are playing football in the field.

Complex sentence
Example: Johan, who is wearing jersey number seven, is playing football in the field.

* Do not make assumptions. Write sentences on what you see in the picture. If you want to use names, make sure that you describe clearly the person you are writing about.

Example:
Zul is sitting with his friends. (WRONG)
Zul, who is the tallest among the boys, is holding a hockey stick. (CORRECT)

* After you have completed all the five sentences, make sure you check the grammar, punctuation and spelling. Write clearly so as not to confuse the examiner.

* Don’t relate yourself to the picture.

Example:
My uncle and aunt are watching television in the living room. (WRONG)
A man and a woman are watching television in the living room. (CORRECT)

Section B

* This section contains two questions. Pupils need to transfer the information from the question into the table. Then, they have to make a choice based on the question given and state the reasons for the choice.

* For information transfer pupils need to be aware of the spelling, punctuation and their writing. They need to write clearly and obey the punctuation rules. If the answer written is not legible, no marks will be awarded for the answer. Pick and choose the information based on what is required in the table. Do not copy in any particular sequence.

* For the second part of the question, pupils need to make a choice and state the reasons for their choice. Before you start your answer, read the instruction. Make sure you write based on the choice made.

Example:
You and your family are going on a trip. Based on the information given, which type of tour would you suggest? Give reasons for your choice.

* Don’t only write statements. Support them with logical and suitable reasons. Give some elaboration on your reasons.

Example:
I would choose Aerobus 380 because it can carry the most number of passengers. It is also the longest and the widest among the three planes. Thus, it will be more spacious and I will be able walk around in the plane especially since I’m going to Paris. It is the fastest and does not need any refueling until its destination. It is powered by four jet engines. It will be able to reach the destination faster than the others.

* After completing the answers, pupils must check the sentences for grammar, spelling or punctuation errors.

Section C

* Pupils need to write creatively in this section based on the pictures and words given in the question. Pupils must read the instruction before writing their answer. Pupils may need to use all the words. Sometimes they may not need to use all the words. This depends on the instruction. Therefore, it is crucial for pupils to read the instruction carefully.

Example:

1. Write a story based on the pictures below. You may use the words given to help you. Write your
answers in the space provided.

OR

2. Write a story based on the pictures below. Use all the words given to help you. Write your answers in
the space provided.

* Pupils are free to name the characters in their answer. They can also name the places in the pictures.

* Start your answer with an interesting introduction and end it with an interesting closure. Your introduction need not be too long. Two or three sentences will be sufficient.

* Write at least four sentences for each picture. Make sure you describe the pictures well. You may use proverbs and similes to make your answer more interesting.

* After completing the answer, read through the sentences. Check for any errors in grammar, punctuation and spelling.

Overall, pupils need to be alert and concentrate while answering the questions. Leave the question that are difficult, answer the easier ones and come back to the difficult ones later. Read the instruction before attempting to answer the questions. Finally, check all your answers before you hand in the answer script to the invigilators. So, good luck and may God bless you all.Teruskan membaca..

doaBerikut adalah koleksi doa yang sesuai diamalkan oleh murid dalam menuntut ilmu disekolah.

Semoga ianya bergunat buat semua..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Teruskan membaca..

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN

UPSR 2010

KEPADA SEMUA MURID TAHUN 6.

"KEJAYAAN ANDA, KEBANGGAAN KAMI"
21-23 September 2010Adab Murid Terhadap Guru Mengikut Imam al-Ghazali..

 1. Mendahulukan salam kepada guru dan bersalaman dengan bercium tangan sebagai tanda penghormatan - ikut jantina.
 2. Jangan banyak bercakap di hadapan guru.
 3. Jangan bercakap jikalau tidak ditanya.
 4. Jangan bertanya melainkan jikalau diarah oleh guru.
 5. Jangan menyangkal kata-kata guru.
 6. Jangan mengumpat pelajar lain.
 7. Jangan berbisik di hadapan guru.
 8. Jangan berpaling kiri dan kanan.
 9. Jangan menyoal semasa guru kepenatan.
 10. Berdiri apabila guru bangun (ketika guru keluar dan masuk).
 11. Dengar dengan khusyuk ilmu yang disampaikan walaupun diulang 1000 kali.
 12. Rujuk guru dalam memilih ilmu.
 13. Jangan duduk tempat guru.
 14. Jangan berjalan di hadapan guru kecuali darurat.
 15. Jangan ketuk pintu berulang kali hingga guru keluar menemuinya.
 16. Sentiasa mendapat keredhaannya dan jauhkan kemurkaannya.
 17. Muliakan anak-anak guru.
 18. Selalu berhubung dengan guru.
 19. Elakkan tidak menziarahi guru lebih 40 hari. Ini boleh mengurangkan keberkatan ilmu.
 20. Selalu mendoakan guru selepas setiap solat lima waktu.
Semoga ianya berguna dan dapat diamalkan oleh murid-murid.

Teruskan membaca..

Monday, September 20, 2010

Tip UPSRTip UPSR: Kira tanda hitam 40, jika kurang ada soalan tak jawab
Oleh Anuar Ahmad
upen@bharian.com.my
2010/09/14


Bahasa Melayu Pemahaman
BAGI membantu calon mendapat markah maksimum, beberapa petua diberikan bagi menjawab soalan kertas ini dengan baik. Seperti yang diketahui, kertas 1 mempunyai dua bahagian iaitu tatabahasa dan pemahaman. Kedua-dua bahagian ini mempunyai teknik menjawab yang berbeza.
1.1 Tatabahasa

Pastikan anda sudah menguasai kesemua bahagian tatabahasa. Ini penting kerana kesemua pilihan jawapan yang diberikan perlu difahami terlebih dahulu sebelum anda menjawab soalan. Di bawah ini merupakan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh calon sewaktu hendak menjawab soalan bahagian tatabahasa.

1.1.1 Faham
Calon perlulah memahami kesemua pilihan jawapan yang disediakan. Kesalahan memilih jawapan berlaku kerana calon tidak memahami pilihan jawapan yang diberikan. Calon hanya cuba mengagak maksud jawapan berkenaan. Kebiasaannya akan wujud satu atau dua pengganggu jawapan yang paling dekat dengan jawapan yang tepat. Oleh itu, calon perlu benar-benar memahami pilihan jawapan yang disediakan. Catatlah secara ringkas maksud pilihan jawapan berkenaan. Contoh:

A memberi menyampaikan sesuatu
B mengirim menghantar menerusi sesuatu
C membalas menjawab surat
D menerima mendapat sesuatu

1.1.2 Baca

Bacalah ayat yang disediakan. Fahami betul-betul ayat tersebut dan kesesuaiannya dengan pilihan jawapan. Kadang-kadang ada pilihan jawapan yang seolah-olah boleh dipilih sebagai jawapan. Pilihan jawapan yang sebeginilah yang biasanya menjadi perangkap utama.
Contoh:
Ayah ._____ sepucuk telegram dari kampung.

1.1.3 Kesan

Anda perlu mengesan klu yang terdapat dalam ayat atau gambar. Bulat atau gariskan klu berkenaan. Ini penting kerana klu inilah yang akan membantu dan memudahkan anda memilih jawapan yang tepat.

(Bulatkan perkataan ‘dari’ sebagai klu jawapan yang menunjukkan ayah menerima)

Ayah _____ sepucuk telegram dari kampung.

1.1.4 Pilih

Peringkat ini adalah peringkat paling penting. Pilihlah jawapan yang paling tepat dan mengikut kehendak soalan. Pengganggu yang diberikan sudah pasti akan mengelirukan adik-adik. Oleh itu, fahamilah betul-betul kesesuaian ayat dengan pilihan jawapan.

Ayah _____ sepucuk telegram dari kampung.

A memberi menyampaikan sesuatu
B mengirim menghantar menerusi sesuatu <-- Pengganggu yang hampir tepat C membalas menjawab surat D menerima mendapat sesuatu <-- Jawapan yang paling tepat Calon-calon, pastikan: * 1 soalan hanya ada 1 - 1 1/2 minit sahaja. * Jangan membuang masa dengan cuba menjawab soalan yang susah. * Jawab soalan Bahagian Tatabahasa (Soalan 1 hingga Soalan 30) terlebih dahulu. * Peruntukan masa antara 15 hingga 20 minit untuk Bahagian Tatabahasa. * Jawab soalan yang lebih mudah dahulu. * Segera jawab soalan Bahagian Petikan. * Peruntukan masa 10 minit untuk setiap petikan. * Baki masa untuk tujuan menyemak semula jawapan. 1.2 Pemahaman

Calon-calon hanya perlu menjawab 10 soalan sahaja dalam bahagian pemahaman. Namun begitu setiap soalan amat berkait rapat dengan petikan yang disediakan. Untuk menjawab soalan pemahaman, calon perlulah memperbanyakkan latihan menjawab kerana bahagian ini memerlukan kemahiran yang tinggi dalam hal memahami petikan. Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan sewaktu hendak menjawab soalan petikan ialah:

1.2.1 Baca dan faham

Calon-calon perlu membaca petikan dan memahaminya terlebih dahulu. Selepas itu, barulah membaca soalan dan memahami pilihan jawapan yang disediakan. Jangan sesekali menjawab soalan tanpa membaca petikan terlebih dahulu.

1.2.2 Cari pembayang jawapan

Kebiasaannya klu atau pembayang jawapan berada dalam petikan. Calon perlu menggariskan klu tersebut. Pastikan klu berkenaan berkait rapat dengan soalan.

…Lawatan tersebut diadakan adalah bertujuan untuk mendedahkan kepada murid-murid proses membuat kerepek di kilang.

1.2.3 Penyesuaian

Sesuaikan pembayang yang anda garis dengan pilihan jawapan yang diberikan. Teliti dan fahami betul-betul sebelum memilih jawapan.

Apakah tujuan utama program lawatan diadakan? (soalan)

… bertujuan untuk mendedahkan kepada murid-murid proses membuat kerepek... (pembayang jawapan)

1.2.4 Memilih

Jika calon sudah jumpa pilihan jawapan yang sesuai dengan pembayang yang digaris, pilihlah jawapan tersebut mengikut kehendak soalan. Jangan sesekali memilih pilihan jawapan yang tidak ada pembayangnya dalam petikan.

Berdasarkan catatan di atas, apakah tujuan utama program lawatan diadakan?

A Menyedarkan murid-murid betapa susahnya mencari rezeki.
B Meraikan sambutan dan hari terbuka yang diadakan oleh pihak kilang.
C Menggalakkan murid-murid agar menyertai industri membuat kerepek.
D Menambahkan pengetahuan murid berkenaan proses membuat kerepek.

Langkah-langkah diatas perlu dilakukan dengan penuh teliti. Namun begitu, beberapa kelemahan perlulah diatasi agar calon-calon tidak melakukan kesilapan. Antara kelemahan-kelemahan tersebut ialah:

* Tidak membaca arahan untuk setiap soalan.
* Menjawab soalan dengan tergesa-gesa.
* Kurang memberi tumpuan kepada kata kunci pada setiap soalan.
* Membuang masa dengan soalan yang susah.
* Keliru dengan pengganggu yang hampir sama ejaannya atau maknanya.
* Tersalah menanda jawapan yang sepatutnya pada kertas jawapan.
* Menghabiskan masa terlalu lama membaca petikan.
* Tidak memadam jawapan yang salah dengan bersih pada kertas OMR.

Ingat!

Kira jumlah tanda hitam adalah cukup 40. Jika kurang, ini bermakna ada soalan yang belum berjawab, tetapi jika lebih, mungkin ada soalan yang ditanda dengan dua jawapan. Selamat menghadapi UPSR 2010. Semoga berjaya!
Teruskan membaca..

Doa Menghadapi Peperiksaan


1) Lakukan solat hajat sepanjang minggu peperiksaan.

2) Sewaktu hendak keluar rumah menuju ke dewan peperiksaan, ambil wudhu dan berpakaian bersih.

3) Sewaktu hendak melangkah keluar dari rumah menuju ke dewan exam, takbir sebanyak 9 kali. Keluar rumah dgn kaki kanan.

4) Bila dah sampai di dewan peperiksaan, takbir lagi 9 kali. (Allahu Akbar - x 9).

5) Ketika anda sedang menunggu kertas jawapan atau sebelum menjawab soalan, hendaklah membaca surah berikut hingga akhir 9 kali... (budget2 la masa ya...al-maklum...9 kali you!!!... baca la masa cikgu tgh agih2kan kertas tu).6) Sekiranya anda terlupa ketika sdg menjwb soalan peperiksaan, anda hendaklah membaca selawat ke atas Nabi S.A.W sebanyak 3 kali.

Semoga Allah permudahkan segala urusan kita.
Teruskan membaca..

WARKAH AYAHANDA PENGARAH PELAJARAN JOHOR KEPADA SEMUA CALON UPSR NEGERI JOHOR 2010


WARKAH AYAHANDA PENGARAH PELAJARAN JOHOR KEPADA SEMUA CALON UPSR NEGERI JOHOR TAHUN 2010

Anakanda,

Ke hadapan anakanda calon-calon UPSR 2010 negeri Johor yang dikasihi. Ayahanda doakan agar anakanda sekalian dikurniakan kesihatan yang terbaik untuk menghadapi peperiksaan UPSR pada 21 hingga 23 September 2010 nanti. Ayahanda harapkan agar anakanda sentiasa tenang dan bersedia dari segi mental dan fizikal untuk peperiksaan yang penting ini.

Dengan kehadiran warkah ini, ayahanda berharap agar dapat menjadi pengganti diri ayahanda dan sesungguhnya anakanda tidak bersendirian dalam menghadapi saat-saat penting dalam kehidupan anakanda. Warkah ini juga umpama harapan dan kasih sayang yang tulus dari ayahanda yang terlalu ingin melihat anakanda beroleh kejayaan yang cemerlang dalam hidup anakanda. Kegembiraan dan kecemerlangan anakanda adalah kepuasan dan kejayaan ayahanda jua.

Anakanda yang dikasihi,

Kejayaan yang hendak diraih sebenarnya memerlukan usaha yang berterusan, tiada kejayaan yang boleh dicapai dengan mudah. Walaupun begitu sekiranya anakanda bersungguh-sungguh dalam apa jua usaha, semua perkara menjadi mudah dan boleh dicapai. Anggaplah kesusahan semasa berusaha untuk cemerlang adalah pengalaman manis yang akan dikenang satu hari nanti. Sifat putus asa dan bertangguh hendaklah dibuang jauh-jauh dari diri anakanda.

Seperkara yang ayahanda ingin berkongsi ialah jangan malu untuk bertanya. Seperti kata pepatah melayu “Malu Bertanya Sesat Jalan” Tanyalah apa jua kemusykilan pada yang mahir. Di sekolah umpamanya kita mempunyai guru-guru yang cemerlang, kaunselor – kaunselor yang gemilang dan guru – guru pakar yang terbilang. Bertanyalah pada mereka semua. Semua persoalan akan terungkai . Bayangkanlah sekiranya anakanda rajin bertanya pada mereka, anakanda akan menjadi pelajar luarbiasa dan cemerlang.

Anakanda yang dikasihi,

Ayahanda tahu bahawa masa kini semakin suntuk, ketika warkah ini dibaca, ayahanda rasa hanya tinggal beberapa minggu sahaja lagi peperiksaan UPSR akan berlangsung. Anakanda harus tenang sehinggalah hari peperiksaan yang sebenar. Cuba dapatkan sokongan dari ibu bapa, keluarga dan guru-guru. Minta restu dan berbuat baiklah pada mereka. Anakanda juga jangan melupakan jasa mereka yang bertungkus lumus menjadikan anakanda pandai. Mohonlah kemaafan dan doa daripada mereka. Ayahanda yakin mereka semua akan mendoakan anakanda. Sebelum ayahanda mengundur diri, sekali lagi ayahanda nasihatkan agar anakanda menjaga kesihatan dan bersenamlah selalu agar badan sihat dan cergas. Gunakanlah masa yang masih berbaki ini sebaik yang mungkin. Jangan buang masa kerana “Masa Itu Emas”. Rajinlah mengulangkaji dan ketahuilah subjek atau topik yang masih belum dikuasai sepenuhnya.

Akhirkata sampaikan salam takzim ayahanda kepada ibu bapa dan guru anakanda. Sekali lagi kita capai “Johor Top 5” tahun ini. Selamat menduduki peperiksaan UPSR. Semoga berjaya dengan cemerlang.

Daripada Ayahanda

(HAJI SUFA’AT BIN TUMIN)

Pengarah Pelajaran Johor

17 Ogos 2010Teruskan membaca..

Thursday, September 9, 2010

Gema Takbir Di Pagi Raya


kadray4.jpg


Bila kata merangkai dusta..
Bila langkah membekas lara…
Bila hati penuh prasangka…
Dan bila ada.......
langkah yang
menoreh luka.


Waktu...........
mengalir bagaikan air
Ramadhan suci........ akan berakhir

Tuk salah yang pernah ada
Tuk khilaf yang sempat terucap
Pintu maaf selalu kuharap


Beningkan hati
dengan zikir
Cerahkan jiwa
dengan cinta
Lalui hari
dengan senyum
Tetapkan langkah
dengan syukur
Sucikan hati dengan
permohonan maaf.


SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI.
Maaf Zahir dan Batin.


Teruskan membaca..

Hari Raya Aidilfitri falls on FridayHari Raya Aidilfitri falls on Friday


KUALA LUMPUR (Bernama): Muslims in Malaysia will celebrate Aidilfitri on Friday, said Keeper of the Rulers' Seal Engku Tan Sri Ibrahim Engku Ngah.

The announcement was broadcast by RTM.

"In adherence to the command of the Yang di-Pertuan Agong and the consent of the rulers, I hereby declare that the date for Hari Raya Puasa (Aidilfitri) has been set for Friday, 10 Sept 2010," he said.

===============
Pantun Aidilfitri :

Lapar puasa terketar-ketar
Bila berbuka lega rasanya
Kad raya tak sempat nak hantar
Kiriman MMS pun dah kira grand lah ye..!

Anak Dolah makan lepat
Makan lepat sambil melompat
Nak hantar kad raya dah tak sempat
Pakai MMS pun kira ok what?

Lemah lembut tuan puteri
Berkain cindai cantik dipandang
Meriah menyambut Aidilfitri
Sahabat handai datang bertandang

Udara dingin hening pagi
Tabuh bising mulakan hari
Aidilfitri menjelma lagi
Masing-masing pakai berseri

Tanpa mengira miskin kaya
Pangkat kedudukan hamba shaya
Sama-sama menyambut raya
Maaf-maafan dihari bahagia

Aidilfitri hari kemenangan
Kejayaan menempuh halangan
Mengenali erti kesenangan
Bagi mereka yang kekurangan

Aidilfitri hari kemaafan
Menghapus kesalahan sesama insan
Memupuk perpaduan sesama ehsan
Mengikat tali keakrapan

Cincin disarung hati berdebar
Jarinan lembut wajah terhias
Ramadan disambut penuh sabar
Aidilfitri disambut dengan meriah

Saidina Affan menyusun kata
Tutur peri yang aulia
Maaf-bermaafan sesama kita
Di Aidilfitri yang mulia

Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin


Teruskan membaca..

Wednesday, September 1, 2010

Erti Kemerdekaan........

http://www.ppdkluang.my/v1/wp-content/uploads/2010/08/Kemerdekaan-11.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_Sib11XUDRcs/TDxC2u7MX4I/AAAAAAAACFc/HnCrPa1WB3k/s1600/1.JPG

NEGARAKU TERBILANG

Tatkala aku menggagahi diri membelah kotaraya,
Aku mendongak melihat tiang-tiang seri mencecah awan,
Rasa bangga bangsa menyala-nyala di dada,
jauh sudah rupanya negaraku mengembara.

Fikiran menggugah zaman remajaku,
Zaman tiada gerbang, tiada simbol pencakar langit,
Yang ada hanya siulan burung di bendang,
Tapi disana kaya kemanusiaan,
Kaya keampunan dan kasih sayang,
Kaya tangan menghulur bantuan,
Di tengah ribuan wira tak didendang.

Di luar sempadan ada cabaran,
Dunia semakin deras bergelora,
Tidak terperangkap kite dengan kata-kata,
Yang cepat mendapat habuan luar biasa,
Yang lambat mendapat sisa-sisa,
Kita memilih sederhana daripada yang mutlak,
Pelbagai daripada yang menyendiri,
Percaya daripada mencurigai,
Bersama daripada menguasai,
Ke hadapan dengan acuan kita sendiri,
Yang diwarisi tidak berkurang,
Yang dijaga tidak susut.

Di sini di bumi ini,
Kita sulam pencakar langit dengan jernih susu kemanusiaan,
Anyamkan cita-cita Alfred Nobel dengan puisi Jalaludin Rumi
Bajai kembang kemboja keamanan pada kubur rakusnya perang,
Tiupkan serunai budaya cinta merentas sempadan,
Sambil memacak panji-panji di puncak khairuummah
Cemerlang, gemilang dan terbilang.

Oleh:- DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI
(Sajak ini dideklamasikan pada Pesta Puisi Patriotik Ke-5, 29 Ogos 2004 Sunken Garden, Putrajaya.)TANAH JANTUNG

Ini negeri kita
Negeri kasih
Kasih kita pada yang tak berbelah
Kasih kita dalam rangkul genggaman sejarah

Kita genggam sejarah
Sejarah moyang di usap bahagia dan gundah
Gundah beradap akhirnya terlerai
Telah kita redahi pahit getir di lembah dan ngarai

Pengalaman menjadikan kita lebih dewasa
Jatuh dan bangun anak ank bangsa
Kenal makna fahami erti slogan warga
Kita menjadi wrga berani, percaya diri, dan perkasa

Ini ibu pertiwi kita
negeri tercinta
Cinta kita yang setia terukir
Berdenyut di nadi bersama merah darah mengalir

Alirnya memercikkan cita
Cita kita memercukan jaya
Jaya ini kelak menjulangkan maruah
Maruah tinggi di tanah merdeka yang indah

Selamatlah kau tanah jantungku yang indah
Dari utara ke selatan, timur dna ke barat jua
Petamu keplaj sudah
Udaramu camilha akhirnya
Melindung memayungi
Bumi kekasih ini

Ini negeri kita
Diukir ikrar dan kata
Dikibar jalur gemilang merata
Senandung dan nyanyi bernafas setia

Kesetiaan kita hanyalah kesetiaan untuk tanah jantung
Dari perut laut hingga ke puncak gunung
Awan-gemawan tanah air gemilang
Kerenjis mawar keashi ke sekian kalinya
untuk kau negeri yang kukasihi.

Dideklamasikan oleh arwah Datin Seri Endon Mahmood

Tema

Berikut merupakan tema-tema Hari Kebangsaan dari tahun 1970 sehingga kini.

Tahun Tema
1970 Muhibah dan Perpaduan
1971 Masyarakat Progresif
1972 Masyarakat Adil
1973 Masyarakat Kebudayaan Malaysia
1974 Sains dan Teknologi Alat Perpaduan
1975 Masyarakat Berdikari
1976 Ketahanan Rakyat
1977 20 Tahun Bersatu Maju
1978 Kebudayaan Seni Perpaduan
1979 Bersatu Berdisiplin
1980 Berdisiplin Berbakti
1981 Berdisiplin Berharmoni
1982 Berdisiplin Giat Maju
1983 Bersama ke Arah Kemajuan
1984 Amanah Asas Kejayaan
1985 Nasionalisme Teras Perpaduan
1986 Bangsa Tegas Negara Teguh
1987 Setia Bersatu Berusaha Maju
1988-1989 Bersatu
1990 Berjaya
1991 Wawasan 2020
1992 Wawasan Asas Kejayaan
1993 Bersatu Menuju Wawasan
1994 Nilai Murni Jayakan Wawasan
1995 Jatidiri Penggerak Wawasan
1996 Budaya Penentu Kecapaian
1997 Akhlak Mulia Masyarakat Berjaya
1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita
1999 Bersatu Ke Alaf Baru
2000-2006 Keranamu Malaysia
2007 Malaysiaku Gemilang
2008 Perpaduan Teras Kejayaan
2009 1Malaysia - Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
2010 1Malaysia Menjana Tranformasi


Sejarah Malaysia.png

Tanggal 31
Bulan lapan lima puluh tujuh
Merdeka ! Merdeka !
Tetaplah merdeka
Ia pasti menjadi sejarah

Tanggal 31
Bulan lapan lima puluh tujuh
Hari yang mulia
Hari bahagia
Sambut dengan jiwa yang merdeka

Mari kita seluruh warga negara
Ramai-ramai menyambut hari merdeka
Merdeka !
Tiga satu bulan lapan lima puluh tujuh
Hari mulia negaraku merdeka


Memahami Erti Kemerdekaan Sebenar

Tentang erti kemerdekaan, Pendita Za'aba mengatakan: berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran; daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan dia; daripada i'tiqad yang serong dan terpesong kepada i‘tiqad yang subur dan merdeka; daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesalehan; dan daripada fikiran-fikiran yang menahankan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemaraan yang baik-baik dan mulia.” (Wan Abd. Kadir, 100 tahun Zaaba, hlm. 124).Kemerdekaan sebenar adalah kemerdekaan jiwa dan minda. Tanpa kemerdekaan jiwa dan minda kemerdekaan fizikal tidak berguna. Ramai cendekiawan Muslim telah menyedari bahawa cabaran utama setelah kemerdekaan fizikal adalah membina jiwa dan minda merdeka. Syed Husain al-Attas telah lama membicarakan tentang minda tawanan (the captive mind) yang dimiliki bukan oleh masyarakat biasa tetapi oleh golongan terpelajar yang tidak dapat melepaskan diri daripada kerangka pemikiran yang telah disediakan oleh para penjajah. Bagi Malik Bennabi, proses penjajahan berlaku sejak sesuatu bangsa memiliki colonisibility (al-qabiliyyah li al-isti‘mar). Kerana yang menghantar sesuatu bangsa kepada penjajahan adalah jiwa dan minda yang lemah dan pasrah. Oleh itu jauh sebelum penjajahan berlaku, bangsa itu sendiri telah memiliki jiwa dan minda yang terjajah. Hal inilah yang mengundang penjajahan berlaku terhadap mereka.Untuk memahami erti kemerdekaan dengan lebih mendalam kita perlu memahami musuh kemerdekaan iaitu penindasan. Berbeza dengan penjajahan, penindasan memiliki erti yang lebih luas. Jika penjajahan selalu dikaitkan dengan kuasa asing, penindasan mencakupi segala bentuk pemaksaan kehendak daripada yang berkuasa kepada yang dikuasai. Kesan penindasan tidak terhenti setakat aspek fizikal tetapi meliputi aspek psikologi atau kejiwaan dan pemikiran. Penindasan akan mengakibatkan rakyat pasrah, merasa hina, keadaan jiwa ini akhirnya menyebabkan rakyat tidak memiliki daya juang, tidak produktif dan tidak kreatif.Mungkin perlu juga diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat yang berjiwa merdeka dan berminda merdeka. Untuk lebih praktikal dan membumi maka salah satu aspek penting yang perlu ditegaskan adalah bahawa orang yang berjiwa merdeka adalah orang yang tidak terbelenggu dengan nafsu dan ketamakan/ kecintaan dunia (hubb al-dunya)Contoh yang paling dekat akan golongan yang tidak berjiwa merdeka adalah pemandu teksi yang tidak mahu menggunakan meter dan mengambil kesempatan ke atas pengguna hanya kerana ingin senang atau mencari jalan pintas untuk mendapat harta lebih, walaupun dengan cara yang tidak baik. Orang-orang yang mudah tertipu dengan skim cepat kaya dan pelaburan internet adalah orang-orang yang tidak berjiwa merdeka kerana jiwa mereka dibelenggu oleh hawa nafsu mereka sendiri yang tamak dan mencari jalan pintas mendapatkan kekayaan. Sikap materialistik ini hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh yang demikian ia tidak menyumbang ke arah pembangunan bangsa dan negara.Orang yang berminda merdeka pula sentiasa berfikiran terbuka dan rasional. Tidak taassub dan fanatik terhadap mazhab, aliran, parti, atau orang tertentu walaupun ia adalah gurunya sendiri. Taqlid buta adalah sesuatu yang tercela dalam Islam. Satu perkara yang menghalang orang-orang terdahulu daripada menerima cahaya Islam adalah kerana mereka lebih selesa dengan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan tidak inginkan perubahan dalam semua perkara yang telah mereka terbiasakan (surah Luqman: 21). Mereka tidak berfikiran terbuka dan rasional. Mereka hanya berfikir atau disuruh berfikir dengan kerangka (framework) pemikiran tertentu sahaja dan tidak berani keluar dari kerangka tersebut.Jelas bahawa orang-orang seperti ini tidak berminda merdeka. Akibat daripada keadaan jiwa dan minda yang tidak merdeka ini kita lihat, dan sejarah mencatat dan membuktikannya, bahawa masyarakat atau rakyat kehilangan daya juang, daya saing dan daya kreativiti sehingga akhirnya mereka tidak produktif, tidak maju dan tidak berdaya.Kesimpulannya, orang yang berjiwa dan berminda merdeka adalah orang yang tidak terkongkong dengan budaya kampung, terbelenggu dengan nafsu, taassub dan fanatisme. Sebaliknya orang yang benar-benarmerdeka adalah orang yang tahu identiti dan harga dirinya, lalu membina keupayaannya agar duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Orang yang dapat berfikir jauh kehadapan, menembusi sempadan kampungnya, melepasi kepentingan diri dan kepuakan, untuk memikirkan kepentingan bangsa, negara,agama dan umat.


LAGU 1MALAYSIA
Berdiri teguh di bumi nyata

Untuk Semangat Satu Malaysia
Sepakat Rakyat Didahulukan

Pencapaian Diutamakan
Perpaduan Merapat-rapat
Toleransi kaum amalan bersama
Kejayaan kita bangunkan Satu Malaysia
Dalam capai satu tujuan
Tanggungjawab kita semua
Jadi teras bangsa mulia
Kita bina Satu MalaysiaKorusSatu Malaysia jadi pegangan
Rukun negara teras panduan
Satu Malaysia benteng negara
Rakyat Malaysia taat setiaUlang Korus 2x
Satu Malaysia untuk semua
Pencipta Lagu : Nik Nizam
Penulis Lirik : Lokgha

P. Ramlee

Lirik Joget Malaysia
Datuk Panglima pergi membajak
Ke tanah rata senja pulangnya
Kalau Saloma orang yang bijak
Negeri kita apa namanyaIkanlah keli di dalam perahu

Oranglah buta tangkap buaya
Kalau Cik Ramlee ingin nak tahu
Negara kita nama MalaysiaRamalah rama di pohon duri

Mati ditimpa si buah nangka
Kalau Saloma orang bistari
Bulan berapa Malaysia merdekaAnak benggali ke kebun nyonya

Petiklah gambus anak Melaka
Wahai Cik Ramlee ini jawabnya
Tiga puluh satu Ogos MerdekaKe pasar lama membeli serai

Singgah bertanya Datuk Menteri
Kalau Saloma orang yang pandai
Di mana letak Ibu NegeriAnaklah bilal dari Mentakab

Pergi ke Johor buat kenduri
Cik Ramlee soal mudah dijawab
Kuala Lumpur ibu negeri

Yang di-Pertuan Agong
Tuanku Abdul Rahman ibni Almarhum Tuanku Muhammad
dibawa menyaksikan perbarisan ketika
Hari Kebangsaan Tanah Melayu 1958
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 5 Ogos 1957Upacara menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani di antara Raja-Raja dengan wakil Baginda Queen, Pesuruhjaya Tinggi, Sir Donald MacGillivray di King's House, Kuala Lumpur pada 5 Ogos 1957.


Seramai 15 orang penandatangan utama, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British ke Tanah Melayu, lapan orang Raja-Raja Melayu, Tengku Mahkota Johor dan lima orang Pembesar yang berkuasa dari Negeri Sembilan (selain daripada Yang Dipertuan Besar).


Perjanjian ditandatangani dengan menggunakan pena yang khas bertulis Federation of Malaya Agreement 1957 dalam 40 salinan (20 salinan Bahasa Melayu dan 20 salinan Bahasa Inggeris).


Sumber: Arkib Negara Malaysia
Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...