Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, August 11, 2013

Ciri-ciri membentuk akhlak muliaCiri-ciri membentuk akhlak mulia

 

 

 

Perlakuan zahir asas ukuran 
sama ada individu itu 
baik atau buruk


Perkataan akhlak berasal daripada perkataan Arab jamak 'khuluq' yang diertikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Iman al-Ghazali, dua perkataan yang berkaitan langsung dengan akhlak ialah al-khuluq dan al-khalqi.


Al-Khuluq merujuk kepada gambaran zahir manusia, manakala al-khalqi pula gambaran batinnya. Menurut al-Ghazali lagi, akhlak menerangkan keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang dan daripadanya terbit semua perbuatan tanpa memerlukan fikiran serta penelitian.

Sabda Baginda SAW: 
“Tidak ada sesuatu 
yang lebih berat dalam 
timbangan seseorang Mukmin 
di hari kiamat daripada 
perangai yang baik, kerana 
sesungguhnya Allah sangat
 membenci orang yang keji
 lagi kotor perangainya.”


Oleh itu, dari segi teknikal, akhlak adalah gambaran atau perihal mengenai keadaan serta suasana dalam jiwa manusia yang sudah berada pada tahap kukuh dan sebati. 


Selanjutnya daripada keadaan jiwa itu akan muncul perbuatan atau perlakuan secara spontan (tidak memerlukan pelakunya berfikir atau membuat apa-apa pertimbangan lagi) yang boleh dikategorikan kepada akhlak baik dan buruk.


Perbuatan yang elok dan terpuji dari sudut pandangan akal serta syarak dikatakan akhlak baik, manakala sebaliknya adalah akhlak buruk. Akhlak yang mulia adalah matlamat asasi bagi risalah Islam. 

Rasulullah SAW membuat kesimpulan terhadap misi pengutusannya sebagai menyempurnakan akhlak. Sabda Baginda SAW: “Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang Mukmin di hari kiamat daripada perangai yang baik, kerana sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang keji lagi kotor perangainya.” 
Akhlak mulia inti pati segala ibadah 

Akhlak yang mulia adalah inti pati bagi segala ibadah di mana tanpa akhlak, ibadah hanya adat resam dan gerak laku tidak mempunyai nilai serta faedah.
Firman Allah SWT yang bermaksud: 
“Bacalah serta ikutlah 
(wahai Muhammad) 
akan apa yang diwahyukan kepadamu 
daripada al-Quran, dan dirikanlah solat 
dengan tekun); sesungguhnya solat itu 
mencegah daripada perbuatan yang 
keji dan mungkar; dan sesungguhnya
 mengingati Allah adalah lebih besar 
(faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah)
 Allah mengetahui akan apa
 yang kamu kerjakan.”


 (Surah al-Ankabut, ayat 45) 


Syarat bagi terhasilnya akhlak yang baik telah diperincikan oleh al-Ghazali seperti yang diringkaskan. Akhlak yang baik mempunyai kekuatan atau daya ilmu yang memudahkan seseorang faham serta dapat membezakan kebenaran dan dusta dalam kata-kata, akidah atau perbuatan.

Mengawal kekuatan atau daya marah seseorang (dalam keadaan tertekan dan tegang) pada had dan kadar diperlukan secara berhikmah (hasil daripada daya kekuatan ilmu). 


Kekuatan atau daya syahwat yang berada di bawah panduan hikmah. Mempunyai kekuatan atau daya keadilan atau pertengahan dan kesederhanaan. 


Antara sifat akhlak baik yang terhasil daripada memenuhi syarat itu ialah hikmah, berani, mulia dan adil. Sebaliknya akhlak buruk yang terhasil adalah jahil, gopoh atau terburu-buru, pengecut, tidak semangat, tamak, jumud dan zalim. 


Jauhi perkara haram, syubhah 

Sehubungan itu, Fathi Yakan dalam bukunya ‘Apa Erti Saya Menganut Islam’ menyarankan supaya umat Islam mempunyai ciri-ciri akhlak yang menjauhkan diri daripada melakukan perkara haram dan berjaga-jaga daripada melakukan perkara syubhah iaitu dengan menutup pandangan daripada perkara diharamkan Allah, memelihara lidah daripada perkataan yang tidak memberi faedah, kalimah keji, bercakap kosong, mengumpat dan mengadu domba. 

Bersifat malu dalam semua keadaan, di mana sifat ini mendorong seseorang meninggalkan perkara buruk dan menghalang daripada mencuaikan hak orang lain. Lemah lembut, sabar, bersifat benar, jujur dan tidak merasa takut kepada celaan manusia demi kepatuhan kepada Allah SWT.


Tawaduk terutama dalam kalangan saudara Islam, menjauhi sangka buruk, mengumpat dan mencari keburukan orang lain, pemurah, mengorbankan diri serta harta ada jalan Allah selain menjadi teladan dalam tindak tanduk.


Sememangnya aspek akhlak dalam Islam cukup luas di mana batasannya disempadani ‘penghasilan kebaikan’ dan garis penamatnya ‘penghalang kemudaratan’. Kedua-duanya dilaksanakan demi mencari keredaan Allah. 

Oleh kerana perbuatan atau perlakuan zahir seseorang itu adalah hasil keadaan jiwanya, maka untuk mengukur akhlak seseorang adalah sukar. Namun pengukuran akhlak boleh dibuat secara tidak langsung dengan lihat tanda kepada akhlak iaitu perbuatan atau perlakuan zahir seseorang itu.
Sebagai tanda aras akhlak ini, Imam al-Ghazali meletakkan peranan syahwat dan akal sebagai piawai pengukur kebaikan serta keburukan akhlak seseorang. Ini bermakna perbuatan atau perlakuan dipamerkan seseorang sesuai kehendak syarak dan akal manusia dianggap akhlak yang baik.


Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...