Photobucket

Sahabat Maya :

Saturday, August 24, 2013

Madinah kota contoh masyarakat majmukMadinah
 kota contoh masyarakat majmuk


oleh
 

Pentadbiran Madinah menjadi contoh terbaik untuk mengembangkan lagi model masyarakat madani dalam realiti kini yang sifatnya pelbagai dan majmuk.

Asas yang sangat penting dikembangkan dalam konteks masyarakat madani ialah wujudnya kepelbagaian, hadirnya kepemimpinan yang dihormati oleh semua pihak, adilnya kepemimpinan yang ada dan rasa selamat warganya. Ciri kosmopolitan adalah antara ciri dominan dalam pembangunan kota raya masa kini. Kota raya menjadi pusat pentadbiran, pusat dagang, pusat komunikasi, pusat interaksi sosial, pusat teknologi dan juga pusat kegiatan seni tinggi dan pusat peradaban.Di kota raya juga ada berkembangnya pusat ilmu dan pendidikan yang serba moden dan canggih. Ia menjadi lambang utuhnya suatu tamadun sekiranya kualiti manusia terserlah dengan budi tingginya menghargai dan mengamalkan etika mulia dan adab murni dalam kehidupannya.

Daerah operasinya berpusat kepada nilai agama dan nilai murni yang tidak bercanggah dengan fitrah kemanusiaan, bukan kota raya yang penuh dengan kebuasan pekerti jelik insan, kerakusan hawa nafsu yang meratah erti adab dan etika atau rangsangan kebendaan melulu yang menghakis pertimbangan keadilan dan kebenaran hingga meletakkan makna kota raya di luar budaya insani, sebaliknya yang merecup ialah budaya haiwani tepu dengan ragam kenafsian.

Kota beretika tinggi 

Konsep lain yang dirujuk untuk memahami tamadun ialah ‘hadarah’ yang titik tolaknya daripada perkataan ‘ha’dara’ merujuk kepada pemastautin kota yang beretika tinggi. Tamadun juga dikaitkan dengan konsep ‘moden’ yang diambil dari perkataan ‘mudun’ yang menggambarkan kemajuan dan perubahan yang berasaskan tata-nilai yang tinggi.

Dalam bahasa Inggeris digunakan konsep ‘civilization’ diambil daripada bahasa Latin ‘civitas’ yang bermaksud bandar atau kota dan berkait rapat dengan konsep peradaban. Ibnu Khaldun merujuk konsep ‘umran’ yang membayangkan suasana kemakmuran yang bukan saja memperlihatkan kemajuan penempatan dan kemudahan yang teratur saja tetapi mengaitkannya dengan pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi.

Ramai yang bertanya apakah resam tamadun boleh berubah. Apakah bila tamadun dihayati ia harus terpisah dengan faktor sezaman dan cabaran lingkungan. Resam tamadun sifatnya dinamik. Tamadun Madani umpamanya terdapat asas kukuh yang perlu dikembangkan supaya ia didapati releven dengan zaman. Contohnya membangunkan masjid adalah suatu titik-tolak yang amat bermakna dalam membangunkan masyarakat dan dakwah Islam. Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW bukan saja menumpu melahirkan para abid atau ahli ibadah yang taat dalam masa yang sama masjid menjadi pusat kemasyarakatan yang pelbagai.

Masjid menjadi tempat dihimpunkan hati-hati dan membangun jiwa rukuk dan sujud supaya tertampil jalinan wahdah atau kesatuan yang tinggi sebagai asas jemaah. Yang amat penting sekali bagaimana roh masjid atau jiwa masjid di bawa keluar masjid dan membentuk jemaah dalam hubungan sosial, jemaah dan tijarah, jemaah dalam berjiran sehingga tercermin ukhuwah yang tinggi.

Sebab itu kota Madinah dibangunkan oleh Rasulullah SAW dengan prinsip saling menghormati antara suatu kelompok dengan yang lain dan kalau berlaku perbezaan ia dihormati atas asas laqum deenukum waliya deen. Asas Qurani ini memberi asas toleransi tinggi supaya isu aqidah tetap menjadi pegangan yang jelas bagi umat Islam.

Piagam Madinah

Sahifah Madinah (Piagam Madinah) sebagai contoh adalah suatu piagam yang unik bagi umat manusia. Maksud piagam ini membina asas kerjasama antara kelompok yang sifatnya majmuk. Di sini asas ‘litaarrafu’ (al hujurat: 13) atau kekenalan cuba dijadikan pedoman menyantuni perbezaan.

Hal yang sama boleh menjadi pedoman terhadap kemajmukan pada masa kini. Perbezaan boleh terjadi bersebabkan agama, budaya, bahasa, kelainan tamadun dan cara hidup, namun sudah pasti nilai interaktif yang sifatnya sejagat dan murni boleh menjadi asas kerjasama dan membina persefahaman.

Membangkitkan perbezaan akan akhirnya membawa konflik. Konflik adalah jalan kehancuran bagi sesuatu bangsa atau tamadun. Justeru sikap saling memahami dan mengerti perlu ada supaya rasa tolak ansur yang tinggi terbangun bukannya fahaman rasis yang boleh membawa kepada pertembungan tajam dan sempit. Ia akan mengakibatkan hilangnya kebijaksanaan sedangkan persefahaman antara tamadun membawa sebuah masyarakat yang memiliki kesalingan tinggi dan mencetuskan persefahaman baik sesama manusia.

Penulis ialah Profesor Pendidikan di UIAM


Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...