Photobucket

Sahabat Maya :

Saturday, September 21, 2013

Tajuk Tugasan:Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu
BML3043 

 Fonetik Dan Fonologi Bahasa MelayuSila jawab 3 soalan berikut dalam kerja kursus anda.


1.    Apakah yang anda faham tentang :

a.          Linguistik. Berikan dan huraikan tiga cabang ilmu Linguistik.

b.          Fonetik dan Fonologi. Berikan definisi dan contoh-contohnya. Terangkan matlamat akhir pengajian Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu.


2.    Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai huraikan bunyi vokal asli dan bunyi konsonan  asli bahasa Melayu.


3.    Dengan memberikan contoh yang sesuai huraikan Sistem Ejaan Baharu Malaysia-Indonesia tahun 1972. Huraikan 18 pola keselarasan vocal ejaan tersebut dan serta contoh-contoh di mana sesuai.


       (45 Markah)


Perhatian:

Bagi membantu anda menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini, anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku-buku berikut:

1.    Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (2007) oleh Abdul Hamid Mahmood dan Nur  Farah Lo Abdullah.

       (Jawapan bagi soalan 1 dan 2)

2.    Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu (2010) oleh Abdul Hamid Mahmood.

       (Jawapan bagi soalan 3)

3.    Bahan rujukan lain yang berkaitan bagi memantapkan pengetahuan anda dalam ilmu fonetik dan fonologi bahasa MelayuPenilaian Prestasi Pelajar 
berdasarkan pembahagian berikut: 


1. Tugasan                        45 %
2. Forum                           15 % 
3. Peperiksaan Akhir         40 % No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...