Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, April 12, 2012

6 langkah : Model Assure


Model ASSURE

(Heinich, Molenda, dan Russell , 1993)Model ASSURE mengandungi enam langkah:

analisis ciri pelajar,

nyatakan objektif,

pilih media dan bahan,

gunakan media dan bahan,

libatkan pelajar,

nilai dan semak semula media dan bahan.
1. Analisis ciri pelajar.a) Mengenal pasti ciri-ciri umum seperti jantina,

umur, bakat, gaya pembelajaran,

kelas dan taraf sosioekonomi.
b) Mengenal pasti ciri-ciri peringkat masuk

(specific entry characteristics) dan pengetahuan

yang sedia ada yang berkaitan dengan tajuk

dan kandungan pelajaran seperti

pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar.

2. Nyatakan objektif-objektifpembelajaran secara khusus.a) Objektif mungkin diambil dari sukatan pelajaran,

panduan kurikulum atau buku teks.
b) Penentuan objektif adalah

berdasarkan kepada peringkat prestasi

yang ingin dicapai,

keadaan pembelajaran dan kriteria

atau darjah pencapaian yang dihajati.

3. Pilih media dan bahan.Bahan media dipilih berdasarkan

kepada tingkat kebolehan pelajar dan

matlamat atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai.
4. Gunakan alat/bahan pengajaran.a) Sediakan media dan bahan yang akan

digunakan dan masa pembelajaran yang diperlukan.

Contoh: Pribiu (Preview) video sebelum mengajar.
b) Kemudian sediakan

media dan bahan-bahan, alat-alat serta

kemudahan-kemudahan yang diperlukan.
c) Sediakan tempat belajar seperti kelas,

makmal atau pusat sumber dan lain-lain

kemudahan dan keperluan untuk belajar.

d) Sediakan pelajar.

Contoh, sediakan set induksi

atau nyata­kan tujuan dan objektif pembelajaran.
e) Sedia pengalaman pembelajaran.

Bagaimana anda menyampaikan media?

Sebagai penyampai utama atau bertindak

sebagai pemudah cara atau pengurus pembelajaran?

5. Libatkan pelajar.Untuk mempastikan bahawa

proses pembelajaran itu berlaku,

pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran

seperti mem­buat latihan, perbincangan,

latih tubi, kuiz, projek dan sebagai­nya.

Kegiatan pengukuhan (reinforcement activities)

seperti pengukuhan sertamerta

diberi selepas pelajar memberi tindak balas yang betul

(Skinner, 1954).

6. Nilai dan semak semula bahan.Setelah selesai pengajaran,

penilaian tentang kekuatan dan keberkesanan

bahan media itu secara menyeluruh harus dijalankan.

Dalam penilaian itu soalan berikut harus difikirkan:
a. Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai?b. Adakah alat/bahan media yang digunakan

membantu proses pengajaran-pembelajaran?

Adakah kesemua pelajar menggunakan

alat/bahan media dengan cara yang betul?c. Adakah suasana pembelajaran selesa?d. Adakah peluang-peluang pemerhatian individu diberi?


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...