Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, March 27, 2014

QGJ3043(Pergerakan Dan Ritma)-Esei Ilmiah & Forum UPSI

http://lms.oum.edu.my/e-content/HBPE2103SMK/content/10153654HBPE2103_v1/Topik%204/Grafik%204/pic-1-page-98.jpg


PERINCIAN TUGASAN KURSUS QGJ 3043 


PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
QGJ 3043 PERGERAKAN DAN RITMAPPG PJJ 
SEMESTER 2 SESI 2013/2014TUGASAN KERJA KURSUSTUGASAN BERTULIS
 (30 MARKAH)1.      Anda sebagai seorang guru yang akan melatih sekumpulan murid bagi mewakili sekolah ke pertandingan pergerakan kreatif anjuran Pejabat Pendidikan Daerah di kawasan anda. 2.      Anda bertanggungjawab untuk merancang kareografi persembahan pergerakan kreatif yang akan berlangsung selama 15 minit.
3.      Sila sediakan 1 kertas perancangan kareografi persembahan pergerakan kreatif tersebut.
4.      Konsep kareografi persembahan adalah berkisarkan sebuah kisah yang diceritakan melalui pergerakan kreatif.


5.      Pemilihan tajuk cerita bagi kareografi persembahan ini adalah bebas dan mesti disampaikan melalui pergerakan kreatif. Oleh itu pergerakan tersebut harus mengambil kira semua tema dan unsur pergerakan yang terdapat dalam topik pergerakan kreatif. Namun ia tidak boleh disampaikan dalam apa jua bentuk tarian moden atau tradisional seperti tarian zapin, tarian kipas dan sebagainya.

6.      Penulisan perancangan kareografi ini hendaklah mengikut format yang diberikan seperti lampiran yang merangkumi muka depan dan format penulisan.

7.      Jika anda memasukkan maklumat selain daripada yang dikehendaki oleh format tugasan, markah untuk maklumat tambahan tersebut tidak akan dikira.


8.      Perlu diingat bahawa tugasan yang tidak mengikut format akan dikenakan penalti. Sila rujuk skema pemarkahan mengenai kriteria pemotongan markah.9.     Anda perlulah mengaplikasikan seberapa banyak tema pergerakan yang terdapat dalam tajuk Pergerakan Kreatif (rujuk modul). Anda perlu menyatakan tema pergerakan yang digunakan berserta huraian unsur pergerakan dengan lebih mendalam.


10. Perlu diingat bahawa tugasan ini hanyalah gambaran guru terhadap persembahan pergerakan kreatif sahaja dan tidak ada aplikasi pergerakan secara praktikal untuk divideokan atau ditontonkan.

11. Tarikh akhir penghantaran tugasan ini 
adalah pada 11 Mei 2014 (MINGGU 10)
Tugasan yang dihantar selepas Minggu 
tidak akan diterima. 

12. Skema pemarkahan adalah seperti berikut:
SKEMA PEMARKAHAN
BIL
ELEMEN DAN KRITERIA PEMARKAHAN
WAJARAN MARKAH
MARKAH YANG DIBERI
1
Tajuk
·         Menarik dan bersesuaian dengan tahap umur pelajar

1

2
Objektif kognitif, psikomotor dan afektif
·         Eksplisit, jelas, spesifik, tepat

3

3
Alatan/props/costume
·         Ada daya kreativiti, bahan yang munasabah dari aspek kos, contoh gambar

1

4
Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan
·         Pemilihan bunyi/irama/lagu yang bersesuaian dengan tajuk serta segmen.
·         Mengambil kira unsur emosi dalam penceritaan.

2

5
Aspek keselamatan yang harus diutamakan

3

6
Huraian kareografi mengikut segmen:
·         Mengandungi lebih daripada 5 segmen


5


·         Mengandungi huraian perlakuan yang jelas bagi setiap segmen

5


·         Menyenaraikan tema pergerakan kreatif yang bersesuaian dengan perlakuan

5


·         Menghuraikan dengan lebih lanjut unsur pergerakan yang berkaitan dengan tema pergerakan tersebut

5


KRITERIA PEMOTONGAN MARKAH

1
Tugasan tidak mengikut format penulisan yang disediakan oleh pensyarah
Hilang 10 markah
2
Plagiarism - Pelajar secara automatik akan kehilangan keseluruhan 30 markah tugasan ini jika hasil penulisan didapati 30-100% sama dengan pelajar lain dalam apa jua keadaan sekalipun.
Hilang 30 markah

JUMLAH KESELURUHAN

30No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...