Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, March 27, 2014

BMK3043(Seni Mengarang) - Esei Ilmiah & Forum UPSI

http://3.bp.blogspot.com/-N_I6ux-BD_Q/T9_nBa3eT6I/AAAAAAAABoE/9BJ1PYDykl8/s1600/Za%27ba,+Ilmu+Mengarang+Melayu0001.jpg


PERINCIAN TUGASAN KURSUS BMK 3043 


PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)

BMK 3043 SENI MENGARANGPPG PJJ 
SEMESTER 2 SESI 2013/2014TUGASAN KERJA KURSUS

TUGASAN 1
 (Individu - 25%)
Anda dikehendaki mengulas sebuah
 novel remaja atau dua buah cerpen remaja 
berbahasa Melayu yang diterbitkan di Malaysia. 
Anda digalakkan untuk memilih novel atau cerpen 
yang dihasilkan oleh sasterawan atau oleh
 penulis yang berwibawa. 

Perhatian:
Semua ulasan mestilah mengandungi 
perkara berikut:
i.Pengenalan. 
ii.Sinopsis novel atau cerpen remaja yang dipilih. (nyatakan penulis, tahun, terbitan dan jumlah muka surat)iii. Apakah kebaikan novel atau cerpen tersebut kepada remaja masa kini. Sebagai contoh, unsur-unsur pengajaran yang terdapat dalam novel atau cerpen yang dipilih.
iv. Apakah kekurangan novel atau cerpen tersebut dari segi isi, gaya bahasa atau lain-lain aspek kepengarangan yang digunakan.
v. Apakah cadangan anda untuk
 penambahbaikannya.
vi.Ulasan yang dibuat mestilah 
memasukkan sekurang-kurangnya 
lima (5) bahan rujukan

vii. Kesimpulan.Tugasan 1
 mestilah dihantar melalui tapak
 yang disediakan dalam MyGuru3. 
Anda disyaratkan menulis ulasan 
tidak kurang daripada 10 halaman
 mengandungi perkara-perkara yang
 telah dinyatakan. 


Langkau jarak 1.5,  saiz font  12 
dengan menggunakan Times New Roman.
Sila pastikan  Tugasan  1 sampai
 kepada pensyarah e-learning pada atau
 sebelum 28/4/2014 (minggu ke-10). 
Markah ‘0’ akan diberikan jika tugasan 
tersebut sampai lewat daripada tarikh
 yang telah ditetapkan. Markah ‘0’ juga
 akan diberikan sekiranya didapati 
berlaku plagiat.


Tugasan 2
 (Individu-25%)

Penggunaan bahasa Melayu dengan betul
 perlulah dipertingkatkan. Berdasarkan 10
 contoh yang sesuai tunjukkan kesalahan
 penggunaan bahasa Melayu dalam iklan
 dan papan tanda di premis perniagaan.
 Kajian hendaklah dilakukan di kawasan
 bandar/pekan yang berhampiran dengan
 tempat tinggal anda.


Berdasarkan tajuk di atas tulis
 sebuah esei tidak kurang daripada 
15 halaman. 

Langkau jarak 1.5, fon 12 menggunakan 
Times New Roman .   Esei tersebut 
mestilah mengandungi perkara berikut;

i. Pengenalanii. Lokasi kajianiii. Analisis kajianiv.Perbincangan dan kesimpulanv.Cadangan dan Implikasi kajianvi. Cadangan kajian selanjutnyavii. Rujukan
                                                                                              

kepada pensyarah e-learning pada atau 
sebelum 28 April 2014 (minggu ke-10)
Markah ‘0’ akan diberikan jika 
tugasan tersebut sampai lewat daripada
 tarikh yang telah ditetapkan. 
Markah ‘0’ juga akan diberikan 
sekiranya didapati berlaku plagiat.
FORUM 
( 10%)


Sepanjang kursus ini, 
pelajar dimestikan terlibat dengan
 5 kali forum. Dalam setiap forum,
 pelajar perlu berinteraksi sekurang-kurangnya
 dua kali. Markah forum sebanyak 10% akan dipertimbangkan oleh pensyarah e-learning 
bergantung kepada kemantapan isi dan 
huraian forum pelajar. 
Sila patuhi tarikh
 tutup bagi setiap forum iaitu pada
 5 Mei 2014 (Minggu ke-11)
Selepas tarikh tutup, pelajar tidak boleh
 lagi berinteraksi dalam forum berkenaan. 


PEPERIKSAAN ( 40%)


Soalan Objektif (40 soalan)TUGASAN E-FORUM
(10 markah)Soalan:- Jawab Semua SoalanSoalan 1:


Berdasarkan pemerhatian anda, bincangkan sikap generasi muda terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi atau penulisan masa kini. Sila sertakan contoh untuk menguatkan hujahan anda.
                                                                                                                                 (2 markah)
Soalan 2:


Kemukakan hujahan anda bagaimana memperkasakan penggunaan Bahasa Melayu dalam sektor korporat/swasta
                                                                                                                                    (2 markah)
Soalan 3: 

Bincangkan masalah pengajaran karangan dan
 nyatakan langkah untuk mengatasinya.
                                                                                                    
                             (2 Markah)Soalan 4:

Bahasa ilmu ialah bahasa yang digunakan
 untuk mengungkapkan ilmu dan memiliki
 ciri-ciri yang tersendiri.
 Nyatakan.
                                                                                                                                 (2 Markah)

Soalan 5:

Apakah yang dimaksudkan dengan
 kesantunan bahasa? 
Bincangkan kepentingan penggunaannya
 dalam surat kiriman rasmi.
                                                                                                                                 (2 Markah)    Perhatian:


Sila respon semua soalan dan anda 
bolehlah berinteraksi bersama rakan dalam
 setiap soalan forum sekurang-kurangnya
 sekali bagi setiap soalan.


 http://www.dawama.com/store/pic/dawama/item/B2934.jpg

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...