Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, March 27, 2014

QGJ3033(Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi)-Esei Ilmiah & Forum UPSI
PERINCIAN TUGASAN KURSUS QGJ 3033 


PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)

QGJ 3033 
SUKAN SEPANJANG HAYAT
DAN REKREASIPPG PJJ 
SEMESTER 2 SESI 2013/2014


TUGASAN KERJA KURSUS

TUGASAN BERTULIS 
(30 MARKAH)

Tarikh akhir penghantaran tugasan ini
 adalah pada 11 Mei 2014 (MINGGU 10).

Tugasan yang dihantar selepas
 Minggu 10 tidak akan diterima.

1.      Anda sebagai pendidik merupakan agen penting dalam merealisasikan setiap dasar dan agenda negara dalam membentuk dan malahirkan masyarakat Malaysia yang sihat dan cergas. Anda juga seharusnya memiliki ilmu dan pengetahuan yang secukupnya serta mampu untuk mencari, menyelidik, mengkaji dan menulis serta berkongsi maklumat dan pandangan dalam bidang yang diperlukan.

2.      Tuliskan satu artikel ilmiah berkaitan Seni dan Kebudayaan mengikut format yang ditetapkan. Penulisan artikel anda haruslah disokong dengan teori, kajian atau pandangan dan pendapat dari sumber yang boleh dipercayai. Format penulisan artikel mestilah
 mengandungi perkara berikut:
1  Tajuk yang sesuai dan menarik.2  Definisi seni dan kebudayaan.3  Fungsi seni dan kebudayaan.4        Bincangkan bagaimana 
penglibatan masyarakat dalam seni dan
 kebudayaan dapat meningkatkan kecergasan
 fizikal, perpaduan kaum dan ekonomi
 masyarakat di Malaysia.


5        Berikan pendapat dan pandangan anda terhadap penglibatan murid di sekolah masing-masing dalam aktiviti seni dan kebudayaan khususnya aktiviti tarian dan permainan tradisional. 6        Huraikan kepentingan penglibatan aktif murid sekolah rendah dalam seni dan kebudayaan terhadap perkembangan domain psikomotor, kognitif dan afektif.7        Rumusan atau penutup.-beri pendapat sendiri dgn disokong oleh teori. Di tambah rumusan keseluruhan tajuk subjek anda. apa yg dikatakan sihat sepanjang hayat.
8        Rujukan.


Skema pemarkahan adalah seperti berikut:SKEMA PEMARKAHAN

BIL
ELEMEN DAN KRITERIA PEMARKAHAN
WAJARAN MARKAH
MARKAH YANG DIBERI
1
Tajuk yang sesuai dan menarik.
1

2
Definisi seni dan kebudayaan.
2

3
Fungsi seni dan kebudayaan.
4

4
Bincangkan bagaimana penglibatan masyarakat dalam seni dan kebudayaan dapat meningkatkan kecergasan fizikal, perpaduan kaum dan ekonomi masyarakat di Malaysia.
5

5
Berikan pendapat dan pandangan anda terhadap penglibatan murid di sekolah masing-masing dalam aktiviti seni dan kebudayaan khususnya aktiviti tarian dan permainan tradisional.
6

6
Huraikan kepentingan penglibatan aktif murid sekolah rendah dalam seni dan kebudayaan terhadap perkembangan domain psikomotor, kognitif dan afektif.

6

7
Rumusan atau penutup
4

8
Rujukan.
2


KRITERIA PEMOTONGAN MARKAH

1
Tugasan tidak mengikut format penulisan yang disediakan oleh pensyarah
Hilang 10 markah
2
Plagiarism - Pelajar secara automatik akan kehilangan keseluruhan 30 markah tugasan ini jika hasil penulisan didapati 30-100% sama dengan pelajar lain dalam apa jua keadaan sekalipun.
Hilang 30 markah


JUMLAH KESELURUHAN

30No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...