Photobucket

Sahabat Maya :

Saturday, May 4, 2013

SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYUBML 3083 SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

SOALAN TUGASAN A (20%)

SOALAN 


Dengan membuat rujukan kepada beberapa buah buku Semantik,
 bincangkan tentangmakna –makna di bawah. Ulasan perbincangan anda 
mesti dikemukakan dengan mengambil  beberapa pandangan tokoh dan contoh-contoh yang sesuai bagi menggambarkan pemahaman anda tentang jenis-jenis makna tersebut.

1.    Makna Leksikal
2.    Makna Gramatikal
3.    Makna Kontekstual
4.    Makna Referensial
5.    Makna Asosiatif

Catatan:

i.          Gunakan rujukan yang sesuai dan mencukupi.

ii.          Gunakan bibliografi yang berpandukan gaya APA.SOALAN TUGASAN B (30%)

SOALAN 


Dengan mengemukakan 5 contoh perkataan dalam bahasa Melayu, 
bincangkan tentang contoh perkataan tersebut dengan menggunakan
 teori Analisis Komponen Makna yang diasaskan oleh Karz dan Fodor.
 Ulasan perbincangan berkaitan teori yang digunakan mesti disandarkan kepada beberapa pandangan tokoh dan mengemukakan rajah yang sesuai bagi memperlihatkan wujudnya komponen makna bagi setiap perkataan tersebut.


Catatan:

i.          Gunakan rujukan yang sesuai dan mencukupi.

ii.          Gunakan bibliografi yang berpandukan gaya APA.
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...