Photobucket

Sahabat Maya :

Saturday, May 4, 2013

Dahlah Pintar Cerdas la pulak tu .. :)KBK 3073 MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS


ESEI ILMIAH 


TUGASAN 2 (20m)

Perkins (2003), mendefinisikan kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang, memantau, dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. Berdasarkan penyataan di atas, bincangkan;


 a. Kepelbagai Kecerdasan mengikut Horward Gardnerb. Peranan ibu dan bapa dalam membantu kanak-kanak pintar cerdas


 c. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilaksanakan terhadap kanak-kanak pintar cerdas.


d. Masalah sosial dan emosi yang dihadapi oleh kanak- kanak pintar cerdas.


" All our dreams can come true, 


if we have the courage to pursue them "


- Walt Disney -

 

 

 

 


Definisi


Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat, maksud pintar cerdas 
yang ditujukan kepada kanak-kanak,pelajar atau belia adalah 
mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi 
dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan 
dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan, 
serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain
 atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi 
meningkatkan tahap kebolehan mereka. 

 Definisi bagi Negara Kanada,pintar cerdas ditakrifkan
 sebagai suatu darjah keupayaan intelektual yang luar biasa yang
 memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan daripada apa 
yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik dan potensi mereka.Di England, pintar merujuk kepada 5 peratus teratas
 dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas
 pula adalah 5 peratus teratas.

Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek. 


Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari 
segi sukan, muzik , lukisan atau seni persembahan.


Ciri-ciri positif dari aspek fizikal, psikologi dan 
tingkahlaku kanak-kanak pintar cerdas:


Pengamatan tinggi

Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang

Keinginan untuk tahu tinggi

Ingin mengetahui semua hal seperti objek, idea, keadaan situasi atau sesuatu acara

Minat mendalam

Mungkin akan menfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut

Menerima infomasi dengan pantas

Selalu diandaikan seperti span,menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak

Ingatan yang tinggi

Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat

Mungkin dapat membaca lebih awal

Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun

Kerap membaca serta meluas 
 
Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas

Tatabahasa yang tinggi

Memiliki penggunaan tatabahasa yang canggah serta banyak dan suka menggunakan perkataan yang baru dan unik

Tahap penumpuan yang lama
 
Berbanding kanak-kanak normal mereka ini dapat memberi tumpuan yang lebih lama dalam sesuatu perkara kecuali aktiviti tersebut tidak menggunakan daya pemikiran

Kebolehan menyelesaikan masalah
 
Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi


Suka bertanya dengan lebih teliti
 

Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku


Keupayaan imaginasi yang tinggi
 

Mampu untuk membayangkan sesuatu samada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangannya


Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial
 

Sebagai contoh, perjalanan galaksi,masalah-masalah berkaitan populasi dunia,isu-isu alam sekitar


Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku
 

Mudah kecewa walaupun dalam hal-hal yang kecil tetapi boleh mengalir air mata apabila melihat keindahan matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana sangat simpati terhadap haiwan


Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan
 

Sangat teliti dalam hal-hal betul atau salah bukan sahaja untuk diri sendiri malah untuk orang lain


Bersemangat dan bertenaga
 

Mereka ini kurang tidur berbanding rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu dan mempumyai tenaga untuk meneruskan kehidupan seharian


Pandai berjenaka
 

Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakan-rakan sebayanya langsung tidak memahami


Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan
 

Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa bila sesuatu tidak dapat dilakukan dengan sempurna


Perkembangan asynchronous
 

Perkembangan fizikal intelektual, emosi dan social adalah tidak sekata sebagai contoh kanak-kanak berumur 6 tahun mungkin seperti kanak-kanak 10 tahun inteleknya, kanak-kanak berumur 8 tahun seperti sosialnya dakanak-kanak 6 tahun dari segi emosinya.

Ciri-ciri negatif dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdas


Permasalah dari segi perkembangan asynchronous

 Kanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menangani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosi yang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapan seksualiti dan isu-isu yang lain. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akan membataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaran intelek mereka. Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearah kekecewaan. Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu global untuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran mereka diambil oleh seseorangPermasalahan dari segi pertuturan yang kehadapan dan kebolehan memberi alasan
Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya bersikap tidak mahu mengalah dalam apa-apa perkara. Walaupun begitu mereka tetap kanak-kanak dan memerlukan disiplin yang betul sungguhpun mereka itu bijak. Mereka boleh mempengaruhi orang lain. Ibu bapa dan orang dewasa lain perlu mangambil berat supaya mereka tidak menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain kearah keburukkan. Mereka juga akan cuba bersikap tunjuk pandai terhadap ibu bapa dan guru
. Permasalahan dari segi sikap teliti dan kesempurnaan serta masalah emosi yang sensitif .


 
Sikap kesempurnaan boleh membawa mereka kepada takut terhadap kegagalan sehingga mereka menjadi seorang yang putus asa. Mereka ini memerlukan data-data yang lengkap sebelum menjawab soalan-soalan yang diberikan, mereka sebenarnya lebih suka mencari jawapan sendiri kerana mereka malas untuk bersosial. Sikap sensitivity dan juga perkembangan minda mereka mampu untuk memikirkan hal-hal seperti peperangan, kebuluran, pencemaran, ketidak adilan dan keganasan. Jika mereka terlampau memikirkan isu-isu ini mereka akan mengalami masalah ‘introverted’ dan mungkin menjurus kearah “existential depression”.


 http://4.bp.blogspot.com/-p8McsyAU6N4/TnQLiggjKuI/AAAAAAAAAE4/n0zdsxkB8c8/s1600/mengurus-emosi-kanak-kanak-cerdas-edisi-kedua.jpg

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...