Sahabat Maya :

Sunday, March 17, 2013

AKTIVITI DOKTOR MUDA
FAEDAH PELAKSANAAN

 KELAB DOKTOR MUDA

  Antara faedah yang boleh diperolehi dalam 
melaksanakan Kelab Doktor Muda adalah:
 • Tabiat kesihatan dapat dipupuk di kalangan murid di peringkat sekolah rendah. 
 • Murid sekolah mendapat pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan.
 • Murid belajar menghargai kesihatan.
 • Doktor Muda memperolehi dan mengamalkan kemahiran berkomunikasi. 
 • Memupuk sifat kepimpinan dan keyakinan di kalangan doktor muda.
 • Doktor muda mendapat pengalaman membantu pasukan kesihatan sekolah.
 • Kesihatan asas murid – kebersihan diri & amp; penyakit kulit dipantau.
 • Mencegah berlakunya keracunan makanan, penyakit berjangkit.
 • Murid akan bentuk sikap positif terhadap anggota kesihatan dan perkhidmatan kesihatan.
 • Sekolah bersih
 • Sekolah bebas Aedes
 • Imej sekolah meningkat 
  http://us.123rf.com/400wm/400/400/andresr/andresr1109/andresr110900205/10513725-3d-doctor-holding-a-personal-card--isolated-over-a-white-background.jpg AKTIVITI DOKTOR MUDA
 • Menyampaikan maklumat kesihatan kepada rakan sebaya.
 • Membimbing ke arah cara hidup sihat.
 • Membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat.
 • Membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah.
 • Pemberitahuan kejadian penyakit / masalah kesihatan.
 • Merawat kecederaan ringan.
 • Mencatat aktiviti yang dijalankan ke dalam buku laporan.

  OBJEKTIF


  1. Untuk membentuk tabiat kesihatan di kalangan murid sekolah rendah dengan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan mereka agar mereka dapat :

   • Mengamalkan cara hidup sihat
   • Menjadi pembimbing dan pendorong kepada rakan sebaya dan anggota keluarga ke arah mengamalkan cara hidup sihat.
   • Membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti kesihatan di sekolah.

  2. Menggalakkan ibu bapa atau penjaga supaya memberi perhatian wajar kepada kesihatan anak-anak.

  3. Memperkukuhkan penglibatan guru serta warga sekolah lain dalam usaha meningkatkan kesihatan pelajar.

  4. Mempertingkatkan kerjasama antara Jabatan Kesihatan dengan Jabatan Pendidikan dalam menggalakkan amalan kesihatan yang baik di kalangan murid sekolah rendah.   
   RANGKA KERJA PELAKSANAAN KELAB DOKTOR MUDA
   Fasilitator Negeri
   Guru Penasihat
   Guru Penasihat

   Doktor Muda
   Doktor Muda
   Rakan Sebaya
   LATIHAN / TAKLIMAT
   AKTIVITI KELAB DOKTOR MUDA
   AKTIVITI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
   Latihan
   Latihan TOT - Nasional
   Echo Training - Negeri
   WAKTU KOKURIKULUM
   Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda
   1. Aktiviti Kelab DM
   2. Persiapan Konvensyen
   3. Penyediaan Pelan AKtiviti Pembimbing Rakan Sebaya peringkat sekolah.
   Garis Panduan Kurikulum Pembimbing Kesihatan Rakan Sebaya
   1. Kelas Angkat
   2. Perkongsian ilmu di Perhimpunan Pagi
   3. Aktiviti Bilik Doktor Muda
   4. Penyertaan Kelab DM dalam aktiviti tahunan sekolah. Contoh Hari Kantin, Hari Kesihatan dan Hari Sukan Tahunan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...