Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, September 29, 2013

Persoalan Agama


http://www.ukm.my/amri/wp-content/uploads/2012/07/18-Nabi-Khidir-A.S.-Super-Misteri.jpg


Persoalan Agama: 

Tiada dalil Nabi Khidir masih hidup


Sehingga sekarang saya masih lagi keliru persoalan mengenai Nabi Khidir as. Ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan ada mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Saya harap dapat penjelasan ustaz berkenaan Nabi Khidir. Jika masih hidup, di manakah beliau sekarang.

Lan,
Kota Damansara.


Khidir adalah seorang hamba yang salih dan kisahnya disebutkan dalam surah al-Kahfi ketika beliau menemani Musa dalam perjalanan yang bertujuan untuk memberi pelajaran kepadanya supaya bersabar.

Khidir memberi syarat kepada Musa supaya bersabar dan Musa menyatakan kesanggupannya. Khidir berkata kepada Musa: “Bagaimana mungkin engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang pengetahuanmu tidak mampu menjangkaunya?.”

Pada perjalanan itu, tiba-tiba Musa melihat Khidir membuat lubang pada perahu. Melihat keanehan itu dengan spontan Musa berkata: “Apakah engkau membuat lubang itu supaya penumpangnya tenggelam? (Dan seterusnya seperti dikisahkan Allah SWT dalam surah al-Kahfi)

Musa berasa hairan melihat perbuatan Khidir sehinggalah Khidir menjelaskan sebab ia melakukan perkara itu. Kemudian pada akhir perbicaraannya, Khidir berkata: “...dan aku tidak melakukan hal itu menurut kemahuanku sendiri. Demikianlah takwil sesuatu yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya.” (Surah al-Kahfi, ayat 26).
Maksudnya, Khidir tidak melakukan semua itu menurut kemahuannya sendiri melainkan menurut perintah Allah Taala. Sebahagian orang mengatakan Khidir masih hidup sesudah zaman Nabi Musa sehingga zaman Nabi Isa.

Hadis maudhuk

Kemudian berlanjutan hingga zaman Nabi Muhammad SAW bahkan beliau masih terus hidup hingga hari Kiamat. Daripada dakwaan itu muncullah mitos dan dongeng bahawa Khidir pernah bertemu si fulan, pernah memberikan sesuatu luar biasa kepada si anu, mengikat janji dengan si anu dan dongeng lain yang sama sekali tidak ada keterangan daripada Allah SWT.

Menurut Dr Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya: “Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahawa Khidir masih hidup atau maujud seperti dakwaan orang itu, bahkan sebaliknya terdapat dalil al-Quran dan as-Sunnah, logik dan ijmak muhaqqiq bahawa Khidir sudah tidak ada.”

Memetik kitab al-Manarul Munif fil Hadisis Sahih wadh Dhaif karya Ibn Qayyim menyebut ciri hadis maudhuk (lemah) yang tidak boleh diterima dalam menetapkan suatu urusan ad-Din. Termasuk dalam kategori hadis maudhuk itu ialah hadis membicarakan Khidir dan kehidupannya.

Tiada hadis sahih

Semuanya adalah dusta dan tidak ada satu pun hadis sahih menceritakan kehidupannya. Antaranya ialah hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah berada dalam masjid, lalu Baginda mendengar suara dari belakang, kemudian orang melihatnya maka ternyata dia adalah Khidir.

Begitu juga hadis mengatakan Khidir bertemu Ilyas setiap tahun. Hadis mengatakan malaikat Jibril dan Mikail berkumpul bersama Khidir di Arafah.
Ibrahim al-Harbi pernah ditanya mengenai umur Khidir yang dikatakan masih hidup hingga sekarang. Ibrahim menjawab: “Tidak ada yang menyampaikan hal ini kepada orang ramai kecuali syaitan.”

Imam al-Bukhari pernah ditanya apakah Khidir dan Ilyas masih hidup? Beliau menjawab: “Bagaimana perkara ini boleh berlaku sedangkan Nabi SAW pernah bersabda: “Tidak akan ada seorang pun yang masih hidup pada penghujung seratus tahun lagi di antara orang yang hidup di muka bumi pada hari ini.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perang Badar

Selain Imam al-Bukhari, banyak lagi imam lain yang ditanya mengenai masalah ini, lalu mereka menjawab dengan mengemukakan dalil al-Quran: “Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal?” (Surah al-Anbiya’, ayat 34)

Syeikhul Islam Ibn Taimiyah pernah ditanya mengenai masalah ini, lalu beliau menjawab: “Seandainya Khidir masih hidup, maka wajib baginya untuk mendatangi Nabi SAW dan berjuang bersama Baginda serta belajar daripada Baginda. Sebab, Nabi SAW pernah bermunajat pada waktu perang Badar: Ya Allah jika Engkau binasakan golongan (Islam) ini, nescaya Engkau tidak lagi disembah di muka bumi.”

Jumlah pasukan Islam pada waktu itu sebanyak 313 orang. Nama mereka sudah sangat dikenali, begitu juga nama bapa mereka serta kabilah mereka. Namun, tidak ada satu pun antara mereka yang bernama Khidir.No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...