Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, April 4, 2013

Adab baik akhlak cantik

Adab baik akhlak cantik

 
Adab yang baik 
adalah benteng diri kepada gejala sosial.
DALAM mengejar kemajuan, 
adab sangat dipentingkan kerana
 orang yang beradab adalah orang yang 
sentiasa mementingkan budi bahasa dan 
tatasusila sebagai orang yang beradab. 
Kita sering mendidik kanak-kanak dan remaja 
supaya beradab tetapi orang tua tidak pula
 beradab dalam berkata-kata dan perlakuan
 yang ditunjukkan.

Islam amat menekankan pendidikan 
adab kepada anak-anak dan juga dalam
 kalangan keluarga. Islam menetapkan 
beberapa adab seperti adab berhias diri, 
adab menjaga orang sakit, adab amar makruf
 nahi mungkar, adab di tempat rekreasi, 
adab menjaga kemudahan awam, 
adab menziarahi jenazah dan adab 
dalam pergaulan seharian.

Sebagai ibu bapa pendidikan adab
 terhadap anak-anak sangat penting.
 Ibu bapa mestilah menunjukkan adab 
dan teladan yang baik. Begitulah
 seperti kata peribahasa, seperti 
ketam mengajar anaknya berjalan betul,
 sedangkan ibu atau bapa ketam tak pernah
 berjalan betul. Ada ibu bapa melarang
 anaknya merokok, sedangkan mereka sendiri
 adalah perokok tegar. 
 Bagaimanakah nasihat 
dan teladan hendak diterapkan 
kepada anak-anak? 
Jawapannya terletak kepada 
kebijaksanaan ibu bapa tersebut.Memetik kata-kata cerdik pandai, 
adab yang baik adalah seni untuk 
 membuatkan orang berasa selesa 
berhubung dengan kita.
 Sesiapa yang menyebabkan
 paling sedikit orang berasa tidak selesa, 
dialah baka yang terbaik dalam kumpulan itu.


Ingatlah kehebatan adab
 terutama adab yang baik yang
 ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain.
 Orang yang beradab sentiasa menjaga 
percakapan, bicara dan perlakuannya di mana
 sahaja dia berada sama ada keseorangan
 atau di khalayak ramai.


Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya
 seorang mukmin mengambil 
(melaksanakan) adab daripada Allah. 
Kalau Allah meluaskan adab baginya, 
maka akan luas adabnya dan
 menyempitkannya (menahan dan 
tidak memberinya adab) 
maka sempitlah adabnya." 

(riwayat Al Hakim).
Begitulah juga kita seharusnya 
menjaga adab dengan pemimpin, 
ibu bapa, guru dan orang yang lebih tua.
 Begitu juga kita wajar mempamerkan adab 
yang baik kepada kanak-kanak dan orang 
yang lebih muda sebagai teladan dan
 ikutan kepada mereka.
Sebagai renungan, 
Wahab Munabin pernah mengingatkan, 
adab dan akhlak yang buruk seperti 
tembikar yang sudah pecah. 
Tidak dapat dilekatkan lagi dan tidak dapat 
dikembalikan menjadi tanah. 
Begitu jugalah manusia 
yang tidak beradab dan berakhlak 
diumpamakan seperti 
tembikar yang pecah.Ini membuktikan adab dan akhlak 
sangat penting dalam kehidupan,
 jika adab dan akhlak kita rosak
 dan tercemar sukar sekali untuk
 memperbaikinya. Orang akan ingat
selama-lamanya akan perbuatan yang kita 
lakukan yang merosakkan adab dan akhlak. Nabi SAW bersabda:  " Yang muda 
 mendahului memberi salam
 kepada yang tua,
 yang berjalan
 kepada yang duduk 
dan yang berjumlah sedikit 
kepada yang banyak. "

(riwayat Bukhari)


Kesempurnaan budi dan adab 
sangat dipentingkan dalam kehidupan.
 Kata-kata yang lemah lembut dan beradab 
adalah inti peradaban kepada bangsa.
 Adab dan sopan juga adalah kecantikan
 budi pekerti yang terpuji yang sangat 
disanjung sejak dahulu hingga sekarang.
 Menurut Al Bukhari, Nabi SAW 
lebih malu daripada seorang gadis
 dalam pingitannya.
Mempraktikkan adab yang baik 
dalam kehidupan sangat digalakkan. 
 Pendidikan adab ini mestilah
 dilakukan sejak kecil lagi bagi 
memperkukuh akidah, ibadah
 dan akhlak seseorang. 
Pendidikan ini juga 
dapat meneguhkan
 pendirian atau istiqamah 
terhadap perintah Allah 
dengan penuh keyakinan.
 Nabi SAW, bersabda: 
"Sesungguhnya Allah
 indah dan senang kepada keindahan. 
Apabila seorang keluar untuk 
menemui kawan-kawannya hendaklah 
merapikan dirinya." (Riwayat Baihaqi)Kebaikan adab juga akan
 menunjukkan ketinggian akhlak seseorang. 
Apabila seseorang itu beradab baik,
 sudah pasti akhlaknya juga turut baik. 
Pendidikan adab juga akan meliputi 
pendidikan ibadah, keimanan, akal dan akhlak.


 Justeru, adab bercakap
 juga sangat penting dalam kehidupan. 
Bercakap merupakan suatu budaya manusia
 yang melambangkan hati, sikap dan fikiran. Oleh itu, 
peliharalah lidah dan ikutilah adab
 yang baik semasa bercakap.
Lantaran itu, Nabi SAW, bersabda:  " Sesiapa mempercayai Allah
 dan hari kemudian (akhirat) maka
 semestinya dia bercakap perkataan
 yang baik ataupun hendaklah dia diam sahaja.

  (riwayat Bukhari dan Muslim). Oleh itu, sebagai ibu bapa
 didiklah anak-anak dengan bercakap
 menggunakan perkataan yang 
baik-baik sahaja.Natijah, pendidikan adab dan akhlak 
mestilah dilakukan secara berterusan.
 Menjaga aurat, perlakuan dan percakapan 
adalah adab yang paling baik.


 Jika adab sentiasa dijaga
 tidak akan ada perbuatan yang 
 membabitkan gejala sosial yang merosakkan
 dan menghancurkan masa depan.
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...