Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, November 4, 2012

Ubah cara ukur kejayaan pendidikan


Ubah cara ukur kejayaan pendidikan

 

Peningkatan nilai gred purata subjek,
 sahsiah mesti seimbang

Perihal membicarakan mengenai pendidikan amat terkait rapat dengan pemain utamanya iaitu guru. Guru adalah kelompok barisan hadapan yang perlu memastikan proses pendidikan berlangsung dengan jaya. Kejayaan pendidikan bukanlah sekadar diukur dengan nilai gred purata subjek mahupun jumlah 'A', tetapi perlu kepada pertimbangan yang lebih luas membabitkan sahsiah dan keutuhan nilai dalam diri anak didiknya.

Menerusi pemerhatian yang dilakukan oleh Malik Bennabi merumuskan bahawa masalah pendidikan yang dihadapi oleh negara Islam adalah kegagalan melahirkan manusia yang terpadu antara keyakinan atau tauhid dengan tingkah laku dan akhlak serta mampu melahirkan penyelesaian terhadap permasalahan kehidupan. Beliau menyatakan: “...the origin of all the problems in the Muslim world is facing, is the disintegrated man.”


Guru dan mereka yang mentadbir guru perlu muhasabah bagi menggaris hala tuju kerjaya perguruan”

Permasalahan ini melahirkan kelompok manusia bertamadun, tetapi hilang keghairahan (jiwa) tamadun. Antara kesimpulan yang beliau berikan terhadap pendidikan adalah satu proses asimilasi (penghadaman) antara keyakinan dan nilai serta mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan kehidupan.

Jika ini menjadi pokok pangkal kepada permasalahan pendidikan di negara Islam, maka golongan guru perlu menjadi golongan pertama yang mampu menjiwai watak ketamadunan dan mengubah sifat bangsa ke arah yang lebih mulia lagi.


Guru model semua aspek

Ungkapan Jawa yang dipetik oleh Dr Suwardi Endraswara dalam memperihalkan guru amat menarik. Ungkapan “digugu lan ditiru” bermaksud seorang guru itu mestilah boleh ditiru perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, pakaiannya dan amalannya. Guru juga mesti boleh dipercayai akan amanahnya, bertanggungjawab serta jujur dalam semua aspek kehidupannya.
 
Tambah beliau lagi, perkataan ‘guru’ itu berasal daripada dua perkataan bahasa jawa. ‘Gu’ berasal daripada perkataan ‘gugu’ yang bermaksud boleh dipercayai, manakala ‘Ru’ berasal daripada perkataan ‘tiru’ bermaksud dicontohi atau dituruti. Maka maksud perkataan ‘guru’ itu adalah seseorang yang boleh diteladani kerana mempunyai pekerti tinggi dan dipercayai.

Dari sini suasana kerja seorang guru perlu kondusif untuk menghayati kriteria manusia bertamadun agar kriteria itu dapat diperturunkan kepada anak didiknya. Kriteria manusia bertamadun adalah manusia yang terpadu keyakinannya, daya fikirnya, nilai pegangannya dan amalan serta tindakannya. Kita tidak mahu melahirkan manusia yang menghayati dualisme, mengasingkan keyakinan dan amalan, dunia dan akhirat serta hilang arah dan tujuan hidupnya.

Suasana kerja guru yang menghambat nilai gred purata subjek perlu diubah. Fenomena guru dipersoal jika anak murid gagal mencapai nilai keputusan jangkaan (ETR) perlu dikaji semula. Sepatutnya pengetua mahu pun guru besar yang memanggil guru atau memberikan surat tunjuk sebab atas sebab yang dinyatakan di atas, perlu dipersoalkan tindakan yang menyimpang jauh daripada semangat pendidikan yang luhur. Begitu juga pengarah pelajaran negeri yang awal-awal lagi menetapkan sasaran nilai gred keseluruhan bagi negeri perlu dipanggil untuk memberikan penjelasan.

Ubah cara nilai guru

Kita keliru dengan ukuran kita sendiri. Apa salahnya jika menurunkan nilai purata gred subjek, tetapi menekankan pengurangan kes pelanggaran disiplin? Bukan menjadi keaiban mahupun kesalahan jika pencapaian akademik menurun berbanding tahun sebelumnya tetapi sahsiah pelajarnya jauh lebih baik berbanding pelajar tahun sebelumnya.

Begitu juga dalam hal kenaikan pangkat bukan menjadi ukuran mutlak pencapaian akademik pelajarnya, tetapi akhlak guru itu serta kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan guru dalam menjayakan proses pendidikan yang menyeluruh.

Ubah cara menilai terhadap guru, insya-Allah akan berubah penilaian guru terhadap muridnya. Penilaian terhadap guru perlu diubah bermula daripada latihan perguruan lagi. Calon guru mesti dalam kalangan yang mempunyai jati diri tinggi, berpendirian mulia dan mampu berhadapan cabaran dunia pendidikan. Jangan bertumpu pada pencapaian akademik semata-mata. Calon guru mestilah individu yang mampu menjadi suri teladan yang baik seperti disimpulkan pada peribadi Baginda Rasulullah SAW sebagai ‘uswah hasanah’.

Seharusnya kita memahami mengapa dalam mengkategorikan guru, Imam al-Ghazali meletakkan guru yang berperanan sebagai ‘muaddib’ berada pada tingkatan yang tertinggi. ‘Muaddib’ adalah guru yang beradab dan mampu mengadabkan anak didiknya. Jadi guru dan mereka yang mentadbir guru perlu bermuhasabah bagi menggaris hala tuju kerjaya perguruan.

Penulis ialah 
Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia
Sumber 

 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...