Sahabat Maya :

Tuesday, March 2, 2010

Kegagalan merancang punca krisis air

Kegagalan merancang punca krisis air

Piarapakaran Subramaniam


Iklim yang panas sekarrang telah menyebabkan beberapa empangan hampir berada di tahap kritikal. Walaupun, perubahan iklim akan sentiasa mengubah corak taburan hujan, kita perlu bersedia.

Beberapa tahun yang lalu, kami telah menasihati syarikat air untuk melaksanakan pelan kecemasan mereka. Ini adalah bagi memastikan pengguna memberikan respon yang sewajarnya disamping membantu syarikat air mengkoordinasi jika situasi sebenar berlaku. Sehingga kini, kita masih melihat tindakan pada waktu kecemasan sahaja.

Jika kita ingin memerangi kekurangan air, apakah yang patut kita lakukan?

(i) Lindungi semua kawasan tadahan air dan kawasan yang berpotensi. Jika kita merancang melepaskan bahan toksik kepada sungai, kita tidak boleh mengubahnya walaupun semasa kecemasan. Ini bermaksud, perancangan jangka masa panjang adalah penting. Perancangan ekonomi dan guna-tanah menjadi lebih penting, perkara ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri melalui kerajaan tempatan.

(ii) Latihan catuan air perlu dilakukan secara berperingkat kepada semua lapisan pengguna. Ini akan membantu menyepadukan penyaluran maklumat, halangan komunikasi dan kesediaan pengguna. Semasa krisis, tindakan catuan secara tiba-tiba akan menyebabkan huru-hara dan ketidaksenangan. Berdasarkan kajian kami, pengguna di Melaka akan melalui trauma apabila bekalan air mula menitik. Ini adalah berikutan masalah kemarau teruk di Melaka beberapa tahun dahulu.. kejadian sebegini mesti dielakkan.

(iii) Saluran air terawat di antara jaringan paip yang berlainan. Jaringan paip yang tidak disepadukan bukanlah penyelesaian yang baik. Ini juga berkait rapat dengan perancangan loji perawatan air. Loji-loji ini tidak sepatutnya perfungsi pada kapasisti maksima, kerana kapasiti tambahan ini sepatutnya dijadikan sebagai simpanan untuk menampung perubahan mendadak semasa krisis.

(iv) Air Tidak Terhasil (Non-Revenue Water-NRW) secara puratanya adalah 37 peratus bagi tahun 2008. Tambahan pula, berlaku pertambahan penggunaan air bagi sektor bukan domestik sebanyak 6 peratus di antara 2007 dan 2008. Walaupun, penggunaan air domestik masih tinggi, permintaan meningkat daripad sektor industri terpaksa ditampung. Pengurangan NRW patut dijadikan Penunjuk Prestasi Utama bagi syarikat air dan dan penguatkuasa.

(v) Pengurangan pembaziran air terawat juga merupakan komponen utama. Peralatan penjimatan air seperti pili tekanan rendah dan tangki simbah dua aliran (dual flush) adalah di antara penyelesaian yang boleh diguna pakai. Tambahan pula, penggunaan semula air kelabu (grey water – air sisa selepas mencuci sayuran atau pakaian) boleh mengurangkan penggunaan air terawat untuk menyimbah tandas atau proses pembersihan asas yang lain.

(vi) Pihak industri perlu memainkan peranan yang penting dalam menggunakan teknologi hijau untuk menggunakan semula dan kitar semula air. Ini akan membantu industri mengurangkan bil air serta meningkatkan pencapaian mereka supaya lebih mesra alam. Pihak inidustri dapat melakukan demikian melalui geran-geran teknologi hijau yang disediakan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

(vii) Penggunaan air empangan hidroelektrik sebagai satu sumber air bagi untuk tujuan pengairan dan perawatan air minuman. Sebenarnya, air pada dasar empangan tidak sesuai untuk perawatan. Apabila empangan mula dibanjiri air, kualiti air pada dasar empangan akan menjadi teruk disebabkan kandungan nutrien yang tinggi. Proses pengudaraan (aeration) merupakan satukaedah yang baik untuk meningkatkan kualiti air. Proses ini membantu mengawal kos perawatan.


Persatuan Pengguna Air dan Tenaga Malaysia (WECAM) berpendapat krisis air kini adalah disebabkan kegagalan untuk merancang.

Kejadian sebegini boleh dikurangkan atau di kawal jika tindakan-tindakan yang dinyatakan di atas dapat dilaksanakan.

Malaysia kini melangkah menjadi negara maju, adalah penting untuk memastikan perkhidmatan air diberikan pada tahap yang memuaskan supaya kehidupan harian kita berterusan.


Penulis adalah Setiausaha Agung, Persatuan Pengguna Air dan Tenaga Malaysia (WECAM)

malaysiakini

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...