KEPIMPINAN berprestasi tinggi amat diperlukan di peringkat Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan juga sekolah. Perlu ada korelasi yang erat di antara kepimpinan di setiap peringkat supaya sebarang dasar dan strategi baru yang dirumuskan oleh kementerian dapat diterjemahkan dengan baik.

Kualiti kepimpinan sekolah merupakan faktor berasaskan sekolah yang kedua terpenting, selepas kualiti guru dalam menentukan keberhasilan murid. Beberapa kajian antarabangsa tentang kepimpinan sekolah menunjukkan pengetua/guru besar yang cemerlang, iaitu yang memberi tumpuan kepada kepimpinan instruksional dan bukannya kepimpinan pentadbiran, dapat meningkatkan keberhasilan murid sebanyak 20 peratus.
Walau bagaimanapun, kriteria pemilihan yang diamalkan pada masa ini sebahagian besarnya ditentukan berdasarkan tempoh perkhidmatan dan bukannya kecekapan kepimpinan. Pengetua/guru besar cemerlang akan diberikan insentif untuk berkhidmat di sekolah berprestasi rendah, dan akan berperanan sebagai mentor dalam komuniti yang lebih luas.Asas kepimpinan di setiap sekolah akan diperkukuh iaitu dengan membangunkan dan menjadikan guru penolong kanan, ketua bidang dan ketua panitia sebagai pemimpin instruksional. Pemimpin instruksional tidak saja mahir dalam hal-hal mekanistik kepimpinan sekolah tetapi mampu membentuk watak murid.
Setiap pengetua/ guru besar diperlukan mendapatkan sijil Kelayakan Profesional Kebangsaan bagi kepimpinan pendidikan (NPQEL) daripada Institut Aminuddin Baki (IAB) sebelum boleh dilantik sebagai pengetua/guru besar. Ia bagi membolehkan daya kompetensi kepimpinan meningkat dan keberhasilan murid bertambah.
Pengetua/guru besar mempunyai keluwesan untuk berkhidmat di sekolah rendah atau menengah melalui satu laluan perkhidmatan awam guna sama yang baharu. Mereka akan dinilai setiap tahun menggunakan satu instrumen penilaian baharu yang memberi penekanan kepada keupayaan kepimpinan dan peningkatan keberhasilan murid.
Keluwesan ini termasuklah perkara yang melibatkan kepimpinan instruksional seperti perancangan peningkatan sekolah, perancangan kurikulum dan kokurikulum dan juga berkaitan dengan kepimpinan pentadbiran seperti agihan peruntukan sekolah.Sepertimana guru, aspirasi bagi pemimpin sekolah adalah untuk membina budaya kecemerlangan profesional pimpinan teladan rakan setugas. Pemimpin sekolah membimbing satu sama lain, membangunkan dan menyebarluaskan amalan terbaik, dan sama-sama bertanggungjawab bagi mencapai standard profesional.
Pendekatan kolaboratif ini penting kerana ALLAH tidak mengurniakan semua bakat kepimpinan kepada seseorang. Adanya asas kolaboratif atas muafakat di kalangan kepimpinan kependidikan membolehkan sikap saling melengkapi terjadi. Potensi yang ada dikongsi supaya manfaat instruksional dinikmati oleh murid.Ia memerlukan kekuatan dalam diri pengetua/guru besar menghubungkan pendidikan sebagai suatu proses mengadabkan insan. Ia memerlukan disiplin kognitif atau akal yang tinggi, kekuatan dalam diri yang ampuh dan diterjemahkan dengan disiplin amal yang sifatnya menyumbang.Kualiti kepimpinan seperti ini amat perlu untuk respons kepada sasaran pendidikan dan latar murid yang berbeza. Ia tidak saja memerlukan ilmu yang kukuh tetapi pendekatan instruksional yang berkesan supaya maksud pendidikan tidak hanya sekadar membangun keperluan kognitif atas maksud peperiksaan tetapi juga membangun watak dan sahsiah untuk dijadikan sumber teladan.Kepimpinan sekolah amat penting menghubungkan peranannya sebagai suatu taklif atau amanah keguruan yang tinggi bagi membentuk generasi penerus yang memiliki kualiti pencapaian akademik yang terus meningkat di samping kualiti watak yang menjadi contoh mithali.


Hal ini menjadi matlamat akhir menghasilkan kualiti kepimpinan dan kepengikutan. Korelasi antara keduanya amat penting dibangunkan supaya wujud gerak muafakat ke arah amanah bersama iaitu menghasilkan generasi berprestasi tinggi yang bakal menyumbang kepada diri, masyarakat dan negara.