Sahabat Maya :

Wednesday, July 10, 2013

Alhamdulillah..Ramadhan Mubarak :) http://2.bp.blogspot.com/-XGAqVvJVC44/UAa81gJhqdI/AAAAAAAAAKk/L4tk8PEWz-Q/s1600/ramadan-mubarak-wallpaper.jpg

Umat Islam kini kembali menjalani
ibadah puasa Ramadan.
 Bulan yang dihimpun di dalamnya 
rahmah (kasih sayang),
 maghfirah (ampunan),
 dan itqun minan naar 
(terselamatkan dari api neraka). 
Bulan Ramadan  disebut  juga 
 dengan "shahrul Qur'an", bulan 
diturunkannya al-Qur'an yang merupakan
 lentera hidayah ketuhanan 
yang sangat diperlukan umat manusia 
untuk membezakan mana yang baik 
dan mana yang buruk serta mana jalan
 yang benar dan mana jalan yang sesat. 
Ibnu Katsir dalam tafsirnya
 menjelaskan bahwa Allah SWT 
mengistimewakan bulan Ramadan dari 
bulan-bulan lainnya dengan menurunkan Al-Qur'an 
di dalamnya. Kitab-kitab suci yang 
diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu juga 
diturunkan pada bulan Ramadan. 
Kitab Nabi Ibrahim (suhuf) diturunkan
 pada malam pertama bulan Ramadan,
 kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud 
pada malam kedua belas bulan Ramadan,
 kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa
 pada malam keenam bulan Ramadan 
dan kitab Injil kepada nabi Isa diturunkan
 pada malam ketiga belas bulan Ramadan.
 Kitab-kitab tersebut merupakan
 petunjuk bagi umat manusia ke
 jalan yang benar dan penyelamat 
dari jalan yang sesat.

 Maka bulan Ramadan
 dalam sejarahnya
 merupakan bulan dimulainya 
gerakan membasmi kemusyrikan
 di muka bumi, menghancurkan kekufuran,
 menepis kedengkian, melawan kebatilan 
dan kemungkaran, hawa nafsu
 serta kesombongan.

Imam Al-Ghazali menerangkan
 bahwa puasa adalah seperempat iman,
 berdasar pada hadis Nabi:

Ash shaumu nisfush shabri
dan hadis Nabi saw:
 Ash Shabru Nisful Iman.
 " Puasa itu seperdua sabar,
 dan sabar itu seperdua iman.
 Dan puasa itu juga ibadah yang
 mempuyai posisi istimewa di mata Allah.
 Allah berfirman dalam hadis Qudsi:
 "Tiap-tiap kebajikan dibalas dengan 
sepuluh kali lipat, hingga 700 kali lipat, 
kecuali puasa, ia untuk-Ku, 
Aku sendiri yang akan membalasnya". 


 


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...