Sahabat Maya :

Tuesday, February 9, 2010

Guruku Baik

[bad+mood.jpg]


Ciri Seorang Guru Yang Baik Serta Keutamaannya


* Guru adalah ikutan dalam kebaikan bagi pelajar-pelajarnya, uswah hasanah (contoh teladan) bagi murid-muridnya dan yang sentiasa mencintai dan menjaga mereka.

* Memberi penjelasan yang dimengerti ke atas ilmu yang diajarkannya, berusaha sekuatnya untuk memberikan manfaat yang banyak kepada murid-muridnya dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menerima ilmu dan pengetahuan.

* Guru tidak memiliki sifat kasar, berkata-kata kasar, pemarah dan kedekut terhadap murid-muridnya, bahkan dia adalah seorang yang penyayang dan pemeersatu murid-muridnya.

* Terampil dalam bidangnya, memiliki keistimewaan dalam ilmunya, mengetahui dan menguasai asas-asas perbahasannya.

* Banyak membaca dan mengkaji suatu permasalahan, sebagai sumber pengetahuan, mengetahui tamadun dan kebudayaan dalam lingkungannya permasalahan-permasalahan asas umatnya.

* Sentiasa menyedari apa yang dikatakannya, dapat menyentuh perasaan dan akal fikiran murid-muridnya, bersemangat dalam menyampaikan dan mengungkapkannya, jauh dari sikap dingin ataupun kasar.

* Sentiasa bekerja dengan teliti, tepat pada waktunya, rapi dan teratur dalam bekerja.

* Sikapnya jauh dari syubhat dan hal-hal yang meragukan, meninggalkan sifat-sifat yang tercela dan menghiasi perilakunya dengan akhlak yang mulia.

* Tidak berlebih-lebihan dalam bersenda gurau dan menjauhi perkataan-perkataan yang tidak baik, bahkan seorang guru adalah orang yang lemah lembut bicaranya, manis tutur katanya dan sentiasa jujur.

Petikan:

Menyingkap Rahsia Kejayaan karya Dr Aidh Abdullah al-Qarni terbitan Perniagaan Jahabersa

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...